Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Pomoč gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina na podlagi ZPGVCEP

Skladno s sedmim odstavkom 8. člena ZPGVCEP, morajo vsi, ki so oddali vlogo po ZPGVCEP, do 31. januarja 2023 v aplikaciji JRP vnesti še dejanske podatke za izračun upravičenih stroškov iz 5. člena ZPGVCEP, ki ste jih v vlogi zgolj ocenili. Aplikacija JRP bo za vnos dejanskih podatkov odprta od 15. januarja 2023, 12:00 (CET) do 31. januarja 2023,  vključno do 12:00 (CET).

POZOR! V kolikor do 31. januarja 2023, 12:00 (CET), ne vpišete dejanskih podatkov in oddate korekcije vloge, se odrečete drugemu delu pomoči, saj na podlagi zgolj ocenjenih vrednosti (za mesece okt., nov. in dec. 2022) niste upravičeni do nje.

Oddaja korekcije vloge za dodelitev pomoči na podlagi ZPGVCEP poteka zgolj elektronsko preko aplikacije JRP Javne agencije SPIRIT Slovenija.