Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Poligon

Na skupni površini 9.173 m2 se v Coni Tezno nahaja vadbena površina namenjena usposabljanju voznikov motornih vozil kategorije AM, A1, A2, A, B1, B, BE, B koda 96, C, CE, D in F.

Vadbena površina se uporablja od ponedeljka do petka v času obratovanja poligona. Uporaba ni mogoča v času izvajanja izpitov Izpitnega centra Maribor in v nedeljo v času kramarskega sejma.

       Vadbena površina za B kategorijo
       Vadbena površina za A, A1, A2 in AM kategorije
Za več informacij smo za vas dosegljivi na 02 46 01 300 ali info@conatezno.si.
Cenik ENOTA
MERE
CENA BREZ
DDV V EUR
CENA Z
DDV V EUR
Avtošole – pavšalna uporabnina poligona za 1 kategorijo letno 49,18 60,00
Najem poligona kandidat za 1 kategorijo komad* 24,15 30,00
Najem poligona organizirane skupine do 10 vozil ura 131,15 160,00
Najem poligona organizirane skupine nad 10 vozi ura 114,75 140,00
Najem poligona od 8. ure do 18. ure dan 819,67 1000,00
Cenik je veljaven od 01. marec 2019 dalje. * Kandidat plača enkratni znesek uporabnine za koriščenje vadbene površine za celoten čas opravljanja vozniškega izpita ene kategorije. Račun lahko kandidati poravnajo v pisarni Cone Tezno d.o.o. na naslovu Cesta k Tamu 27, 2000 Maribor vsak delovni dan med 8:00 in 16:00. Plačilo se potrdi z žigom in podpisom v kartončku vožnje.

Obratovalni čas uporabe vadbene površine

Motorna vozila januar – december ponedeljek – petek od 7:00 do 18:00 ure sobota od 7:00 do 15:00 ure
Motorna kolesa in kolesa z motorjem april – november ponedeljek – petek od 7:00 do 18:00 ure sobota od 7:00 do 15:00 ure

Navodila za uporabo vadbene površine

  1. Vadbena površina je namenjene za vadbo in izvajanje vozniških izpitov voznikov motornih vozil kategorije AM, A1, A2, A, B1, B, BE, B koda 96, C, CE, D in F.
  2. Vadbeno površino lahko uporabljajo šole vožnje, ki imajo sklenjeno pogodbo o najemu vadbene površine z najemodajalcem Cono Tezno d.o.o. in poravnane obveznosti uporabe.
  3. Telefonsko številko ograje na vhodu prejmejo šole vožnje po podpisu pogodbe.
  4. Vadbeno površino smejo uporabljati kandidati, ki so plačali uporabo vadbene površine, skladno z veljavnim cenikom in imajo potrdilo o plačilu v kartončku vožnje.
  5. Kandidat sme vadbeno površino uporabljati samo v spremstvu učitelja vožnje.
  6. V času opravljanja izpitov Republiške komisije se del vadbene površine uporablja prednostno za vozniške izpite. Vadbene površine se ne uporablja v nedeljo v času kramarskega sejma.
  7. Ob predhodnem naročilu se lahko vadbena površina uporablja tudi izven določenega termina.
  8. Z opremo in infrastrukturo vadbene površine se ravna skrbno in se je ne uničuje. Oprema, stožci in stebrički, se postavljajo in pospravijo v skladu z navodili Izpitnega centra Maribor.
  9. Vadbena površina je pod video nadzorom.