Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Storitve

Dolgoletne izkušnje iz delovanja v Poslovno proizvodni coni Tezno
Strokoven in usposobljen kader
Uporaba kvalitetnih in preverjenih materialov

Strojne in elektro inštalacije

 • Inštalacije v industrijskih objektih in poslovnih stavbah,
 • Dobava in vgradnja električnih in plinskih omaric,
 • Meritve,
 • Priklop strojev,
 • Varjenje optičnih kablov.

Strojno in elektro vzdrževanje

 • Redni vzdrževalni pregledi postaj,
 • Izvajanje meritev.

Deaktivacija okvar

 • Vodovodnega omrežja (korelator, geofon, data logerji),
 • Elektroenergetskega omrežja (lokatorji za iskane podzemnih vodov),
 • Plinovodnega omrežje (detekcija uhajanja plina).

Urejanje in vzdrževanje okolice

 • Manjša hišna opravila, nastavitve delovanja naprav,
 • Odmaševanje odtokov,
 • Košnja trave, vzdrževanje travnatih površin, gnojenje, odmahovanje,
 • Obrezovanje in vzdrževanje grmovnic,
 • Obrezovanje in podiranje dreves,
 • Pometanje listja, čiščenje cestnih požiralnikov,
 • Odstranjevanje listja, grmovnic in trave,
 • Zimska služba – pluženje, posipavanje, po potrebi odvoz snega.

Svetovanje

 • Priprava in izris 2D načrtov.