Services

Dolgoletne izkušnje iz delovanja v Poslovno proizvodni coni Tezno
Strokoven in usposobljen kader
Uporaba kvalitetnih in preverjenih materialov

Strojne in elektro inštalacije

Inštalacije v industrijskih objektih
in poslovnih stavbah
Dobava in vgradnja električnih in plinskih imaric
Meritve
Priklop strojev
Varjenje optičnih kablov

Strojno in elektro vzdrževanje

Redni vzdrževalni pregledi postaj
Izvajanje meritev

Deaktivacija okvar

Vodovodnega omrežja (korelator, geofon, data logerji)
Elektroenergetskega omrežja (lokatorji za iskane podzemnih vodov)
Plinovodno omrežje (detektor uhajanja plina)

Urejanje in vzdrževanje okolice

Manjša hišna opravila, nastavitve delovanja naprav,
odmaševanje odtokov
Košnja trave, vrzževanje travnatih površin, gnojenje, odmahovanje
Obrezovanje in vzdrževanje grmovnic
Podiranje dreves
Pometanje listja, čiščenje cestnih požiralnikov
Odstranjevanje listja, grmovnic in trave
Zimska služba – pluženje, posipavanje, po potrebi odvoz snega

Svetovanje

Priprava in izris 2D načrtov