Presentation

Identifiable by Progressiveness

Identifiable by Progressiveness

In the Business and Industry Zone Tezno, among other things, very complex parts and assemblies are made for the largest European car makers such as Citroën, Peugeot, Ford, Magna Steyr, VW, Daimler- Mercedes Benz, Iveco and others. At the same time our zone is the scene of planning and creation of ever more highly sophisticated, so-called high-tech products and services, including postal-logistics, banking and insurance. It is also an area, which is renowned for developing the most advanced solutions in the field of industrial energy efficiency, and the development and design of passive houses. The suchlike can also be found here in the image of a futuristically designed business premises.

Everything your company needs

Everything your company needs

Zavod PPC Tezno Institute delivers various activities and services for companies in the Business and Industry Zone Tezno. These services vontribute to increased functionality and professional effectiveness of the zone, which is an important economic area.

• dobra prostorska umeščenost glede na prometne koridorje (V in X), dostopnost (AC, železnica, letališče)
• infrastruktura zagotovljena
• več dobrih podjetij, proizvodna tradicija, tehnično znanje (kovinsko predelovalna, avtomobilska, orodja, obdelave,…)
• dovolj prostora za širitev
• ni onesnaženosti, prisoten trend razvijanja “zelenega” gospodarstva
• usposobljena delovna sila, tradicija v industriji in storitvah

Exceptional geostrategic location

Exceptional geostrategic location

Apart from a rich industrial tradition that goes back 70 years, the biggest advantage of the Business and Industry Zone Tezno is its geostrategic location. In the immediate vicinity are the intersections of the European highway corridors 5 and 10, which connect Europe’s north and southeast in the direction Hamburg – Istanbul, and Europe’s east and southwest in the direction Kiev – Lisbon respectively. Another advantage of the zone is the fact that Maribor, as the second largest city in Slovenia, has excellent road and rail links with the Adriatic ports of Koper and Trieste, which are a distance of about 200 kilometres from Maribor. Finally, the zone is just a few kilometres away from Maribor’s modernised airport; Graz airport in Austria is a mere 45 kilometres.

Coordinates | 46 33′ N in 15 39 E
Altitude | 274 m
Surface | 148 km2

 

Železnica
Avtocesta
Letališče Jožeta Pučnika
Letališče Edvarda Rusjana
Maribor
Koper – 235 km

 

München – 485 km, Dunaj – 257 km,
Budimpešta – 341 km, Gradec – 70 km,
Milano – 628 km, Benetke – 372 km,
Koper – 235 km, Ljubljana – 129 km,
Zagreb – 117 km, Beograd – 510 km

Business tradition

Business tradition

[et_pb_vertical_timeline line_color=”#0a5153″ _builder_version=”4.0.9″ label_text_color=”#000000″ label_font_size=”16px” label_line_height=”19px” headings_text_color=”#1B999C” headings_font_size=”21px” headings_line_height=”25px” custom_margin=”||80px||false|false”][et_pb_vertical_timeline_item _builder_version=”4.0.9″]Na območju današnje Cone Tezno se je nekdaj razprostirala znamenita Tovarna avtomobilov Maribor (TAM), ki je tukaj zapustila prepoznavno sled razvoja sodobne industrijske tradicije. Njena predhodnica je bila v času 2. svetovne vojne Tovarna letalskih delov. Danes je v 215 podjetjih, ki so svoj prostor našla v Coni Tezno, skupaj zaposlenih okrog 3670 ljudi.[/et_pb_vertical_timeline_item][et_pb_vertical_timeline_item title=”1942″ _builder_version=”4.0.9″]Naši začetki segajo v leto 1941, ko so iz nič v kratkem času tovarno zgradili Nemci. V njej so proizvajali letalske dele za potrebe vojne industrije.[/et_pb_vertical_timeline_item][et_pb_vertical_timeline_item title=”2000″ _builder_version=”4.0.9″]Naši začetki segajo v leto 1941, ko so iz nič v kratkem času tovarno zgradili Nemci. V njej so proizvajali letalske dele za potrebe vojne industrije.[/et_pb_vertical_timeline_item][et_pb_vertical_timeline_item title=”1943″ _builder_version=”4.0.9″]Pomembna dediščina so tudi podzemni rovi, ki so jih leta 1943 zaradi nevarnosti zavezniških zračnih napadov začeli pospešeno graditi na površini 8.512 kvadratnih metrov, in ki naj bi kot rezervna lokacija omogočali nemoteno nadaljevanje proizvodnje ob vse pogostejših napadih na tovarno. Del rovov je še danes prehoden in jih ponujamo kot turistično znamenitost. [/et_pb_vertical_timeline_item][et_pb_vertical_timeline_item title=”1944″ _builder_version=”4.0.9″]Bombardiranje vojaških in industrijskih objektov v Mariboru.[/et_pb_vertical_timeline_item][et_pb_vertical_timeline_item title=”1946″ _builder_version=”4.0.9″]Proizvodnja se je kmalu preusmerila v izdelavo tovornih vozil, nekdanja tovarna letalskih delov pa se je leta 1946 preimenovala v Tovarno avtomobilov Maribor tezno. Logotip zanjo – tri kroge in peterokrako zvezdo v sredini – je zasnovalarhitekt Jaroslav Černigoj. Navdih je dobil v Parizu, v enem od vitražev katedrale Notre Dame. Logotip so uradno potrdili februarja 1947, veljal pa je do konca obstoja tovarne.[/et_pb_vertical_timeline_item][et_pb_vertical_timeline_item title=”1996″ _builder_version=”4.0.9″]Po 50 letih obratovanja je bil junija 1996 za TAM uveden stečajni postopek, za več tisoč zaposlenih pa se je pričel boj za preživetje, bodisi v obliki predčasne upokojitve bodisi z odhodom na borzo dela. TAM je bil dolga leta najbečja mariborska tovarna, saj je bil v njej zaposlen vsak 10. Mariborčan.

Ustanovitev štirinajstih MPP družb, ki so prevzele programe in zaposlene bivše tovarne. Sredstev za nove naložbe ni bilo, zato so družbe takoj začele iskati strateške partnerje.

Celotno premoženje bivše tovarne, zemljišča, objekte, opremo ter komunalno in energetsko infrastrukturo je nato od stečajnega upravitelja odkupil Konzorcij 22 podjetij, med njimi z največjo udeležbo državni Slovenski razvojni sklad. Sklad je pozneje svoje deleže v celoti odprodal in izstopil iz podjetij.[/et_pb_vertical_timeline_item][et_pb_vertical_timeline_item title=”2000″ _builder_version=”4.0.9″]V začetku leta 2000 je zaživela Poslovno proizvodna cona Tezno. Ustanovljen je bil Zavod PPC Tezno, ki mu je bilo zaupano upravljanje skupne infrastrukture, povezovanje z mestno upravo in oskrba podjetij z energenti. Zavod je v nekaj letih prerasel v pobudnika nadaljnega razvoja cone.[/et_pb_vertical_timeline_item][et_pb_vertical_timeline_item title=”2001″ _builder_version=”4.0.9″]V teh letih se je v Coni Tezno razmahnila predvsem kovinskopredelovalna industrija, velikoserijska proizvodnja delov za avtomobilsko industrijo, orodjarstvo ter izdelava specifičnih proizvodnih sistemov. Okrog njih so se polagoma zbirali podizvajalci in komplementarne dejavnosti. Naglo se je povzpelo število storitvenih dejavnosti, med njimi tudi take z velikim deležem znanja in visoko dodano vrednostjo.

S prihodom novih podjetij se je začela spreminjati tudi zunanja podoba. Ob starih tovarniških halah, ki jih je uporabljal Tam, so zrastle nove modelne zgradbe. V Coni Tezno pa je še vedno veliko prostora za nove izzive. Približno 43 ha gradbenih zemljišč, ki jih je potrebno opremit s prometno in komunalno infrastrukturo in s tem narediti privlačnejše za investitorje.[/et_pb_vertical_timeline_item][/et_pb_vertical_timeline]

City Maribor

City Maribor

Maribor is the second largest city in Slovenia and as such represents the economic, cultural, commercial and tourist center of the North-East Slovenia