Vorstellung

Erkennbar durch Fortschrittlichkeit

Erkennbar durch Fortschrittlichkeit

In der Geschäfts-Produktionszone Tezno entstehen unter anderem äußerst anspruchsvolle Teile und Anlagen für die größten europäischen Automobilhersteller wie Citroën, Peugeot, Ford, Magna Steyr, VW, Daimler- Mercedes Benz, Iveco und andere. Gleichzeitig ist unsere Zone Schauplatz der Gründung und des Entstehens mehr und mehr hoch sophistizierter, so genannter ‚hi-tec‘ Produkte und Leistungen, auch in den Segmenten Post-Logistik, Bank- und Versicherungswesen. Berühmtheit erlangt dieses Gebiet gleichfalls aufgrund der Entwicklung progressivster Lösungen bezüglich der Energieeinsparung beziehungsweise Projektierung von Passivhäusern. Ein solches, allem Anschein nach futuristisch gestaltetes Geschäftsgebäude, finden Sie auch bei uns.

Leistungen

Leistungen

Zavod PPC Tezno führt für Unternehmen in der Zone Tezno zahlreiche Aufgaben und Leistungen aus, die zur größeren funktionalen und geschäftlichen Effektivität dieses bedeutenden Wirtschaftsgebietes beitragen.

• dobra prostorska umeščenost glede na prometne koridorje (V in X), dostopnost (AC, železnica, letališče)
• infrastruktura zagotovljena
• več dobrih podjetij, proizvodna tradicija, tehnično znanje (kovinsko predelovalna, avtomobilska, orodja, obdelave,…)
• dovolj prostora za širitev
• ni onesnaženosti, prisoten trend razvijanja “zelenega” gospodarstva
• usposobljena delovna sila, tradicija v industriji in storitvah

Außerordentliche geostrategische Lage

Außerordentliche geostrategische Lage

Neben der reichen Industrietradition, die 70 Jahre zurückreicht, ist der größte Vorteil der Geschäfts-Produktionszone Tezno ihre geostrategische Lage. In unmittelbarer Nähe befindet sich die Kreuzung der europäischen Autobahnkorridore 5 und 10, die den europäischen Norden und Südosten beziehungsweise die Richtung Hamburg-Istanbul und den europäischen Osten sowie Südwesten beziehungsweise Kiew-Lissabon verbinden. Nutzbringend für die Zone ist gleichfalls die Tatsache, dass Maribor als zweitgrößte Stadt Sloweniens über eine hervorrragende Infrastruktur verfügt, die ausgezeichneten Straßen- und Eisenbahnverbindungen mit den Adriahäfen Koper und Triest, die rund 200 Kilometer von Maribor entfernt sind. Zu guter Letzt sind es von der Zone nur einige Kilometer bis zum erneuerten Flugplatz Maribor und zum Grazer Flugplatz kaum 45 Kilometer.

Koordinaten | 46 33′ N in 15 39 E
Höhe ü. d. M. | 274 m
Fläche | 148 km2

 

Železnica
Avtocesta
Letališče Jožeta Pučnika
Letališče Edvarda Rusjana
Maribor
Koper – 235 km

 

München – 485 km, Dunaj – 257 km,
Budimpešta – 341 km, Gradec – 70 km,
Milano – 628 km, Benetke – 372 km,
Koper – 235 km, Ljubljana – 129 km,
Zagreb – 117 km, Beograd – 510 km

Firmentradition

Firmentradition

[et_pb_vertical_timeline line_color=“#0a5153″ _builder_version=“4.0.9″ label_text_color=“#000000″ label_font_size=“16px“ label_line_height=“19px“ headings_text_color=“#1B999C“ headings_font_size=“21px“ headings_line_height=“25px“ custom_margin=“||80px||false|false“][et_pb_vertical_timeline_item _builder_version=“4.0.9″]Na območju današnje Cone Tezno se je nekdaj razprostirala znamenita Tovarna avtomobilov Maribor (TAM), ki je tukaj zapustila prepoznavno sled razvoja sodobne industrijske tradicije. Njena predhodnica je bila v času 2. svetovne vojne Tovarna letalskih delov. Danes je v 215 podjetjih, ki so svoj prostor našla v Coni Tezno, skupaj zaposlenih okrog 3670 ljudi.[/et_pb_vertical_timeline_item][et_pb_vertical_timeline_item title=“1942″ _builder_version=“4.0.9″]Naši začetki segajo v leto 1941, ko so iz nič v kratkem času tovarno zgradili Nemci. V njej so proizvajali letalske dele za potrebe vojne industrije.[/et_pb_vertical_timeline_item][et_pb_vertical_timeline_item title=“2000″ _builder_version=“4.0.9″]Naši začetki segajo v leto 1941, ko so iz nič v kratkem času tovarno zgradili Nemci. V njej so proizvajali letalske dele za potrebe vojne industrije.[/et_pb_vertical_timeline_item][et_pb_vertical_timeline_item title=“1943″ _builder_version=“4.0.9″]Pomembna dediščina so tudi podzemni rovi, ki so jih leta 1943 zaradi nevarnosti zavezniških zračnih napadov začeli pospešeno graditi na površini 8.512 kvadratnih metrov, in ki naj bi kot rezervna lokacija omogočali nemoteno nadaljevanje proizvodnje ob vse pogostejših napadih na tovarno. Del rovov je še danes prehoden in jih ponujamo kot turistično znamenitost. [/et_pb_vertical_timeline_item][et_pb_vertical_timeline_item title=“1944″ _builder_version=“4.0.9″]Bombardiranje vojaških in industrijskih objektov v Mariboru.[/et_pb_vertical_timeline_item][et_pb_vertical_timeline_item title=“1946″ _builder_version=“4.0.9″]Proizvodnja se je kmalu preusmerila v izdelavo tovornih vozil, nekdanja tovarna letalskih delov pa se je leta 1946 preimenovala v Tovarno avtomobilov Maribor tezno. Logotip zanjo – tri kroge in peterokrako zvezdo v sredini – je zasnovalarhitekt Jaroslav Černigoj. Navdih je dobil v Parizu, v enem od vitražev katedrale Notre Dame. Logotip so uradno potrdili februarja 1947, veljal pa je do konca obstoja tovarne.[/et_pb_vertical_timeline_item][et_pb_vertical_timeline_item title=“1996″ _builder_version=“4.0.9″]Po 50 letih obratovanja je bil junija 1996 za TAM uveden stečajni postopek, za več tisoč zaposlenih pa se je pričel boj za preživetje, bodisi v obliki predčasne upokojitve bodisi z odhodom na borzo dela. TAM je bil dolga leta najbečja mariborska tovarna, saj je bil v njej zaposlen vsak 10. Mariborčan.

Ustanovitev štirinajstih MPP družb, ki so prevzele programe in zaposlene bivše tovarne. Sredstev za nove naložbe ni bilo, zato so družbe takoj začele iskati strateške partnerje.

Celotno premoženje bivše tovarne, zemljišča, objekte, opremo ter komunalno in energetsko infrastrukturo je nato od stečajnega upravitelja odkupil Konzorcij 22 podjetij, med njimi z največjo udeležbo državni Slovenski razvojni sklad. Sklad je pozneje svoje deleže v celoti odprodal in izstopil iz podjetij.[/et_pb_vertical_timeline_item][et_pb_vertical_timeline_item title=“2000″ _builder_version=“4.0.9″]V začetku leta 2000 je zaživela Poslovno proizvodna cona Tezno. Ustanovljen je bil Zavod PPC Tezno, ki mu je bilo zaupano upravljanje skupne infrastrukture, povezovanje z mestno upravo in oskrba podjetij z energenti. Zavod je v nekaj letih prerasel v pobudnika nadaljnega razvoja cone.[/et_pb_vertical_timeline_item][et_pb_vertical_timeline_item title=“2001″ _builder_version=“4.0.9″]V teh letih se je v Coni Tezno razmahnila predvsem kovinskopredelovalna industrija, velikoserijska proizvodnja delov za avtomobilsko industrijo, orodjarstvo ter izdelava specifičnih proizvodnih sistemov. Okrog njih so se polagoma zbirali podizvajalci in komplementarne dejavnosti. Naglo se je povzpelo število storitvenih dejavnosti, med njimi tudi take z velikim deležem znanja in visoko dodano vrednostjo.

S prihodom novih podjetij se je začela spreminjati tudi zunanja podoba. Ob starih tovarniških halah, ki jih je uporabljal Tam, so zrastle nove modelne zgradbe. V Coni Tezno pa je še vedno veliko prostora za nove izzive. Približno 43 ha gradbenih zemljišč, ki jih je potrebno opremit s prometno in komunalno infrastrukturo in s tem narediti privlačnejše za investitorje.[/et_pb_vertical_timeline_item][/et_pb_vertical_timeline]

City of Maribor

City of Maribor

Maribor ist die zweitgrößte slowenische Stadt und das Wirtschafts-, Finanz-, Verwaltungs-, Ausbildungs-, Kultur-, Handels- und Tourismuszentrum Nordostsloweniens.