Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Družbena odgovornost

V Zavodu poslovno proizvodna cona Tezno si prizadevamo, da bi območje Cone Tezno in subjekti v njej delovali v duhu družbene odgovornosti. V tem okviru poudarjamo predvsem vzajemni etični odnos med podjetij in drugimi subjekti, ki domujejo ali gostujejo v coni, to pa velja tudi za njihov odnos do strank. V ta okvir sodi pošten odnos vodstev podjetij do svojih zaposlenih in do okolja, v katerem delujejo.

Prepričani smo, da je duh poštenosti in vzajemnosti nujni sestavni del ali celo predpogoj dolgoročne poslovne uspešnosti, kjer naj ima človek in njegova pozitivna podoba osrednje mesto.

Zavod PPC Tezno kot pobudnik in pokrovitelj podpira tudi tehniško izobraževalne akcije, povezane z mladimi, in se vključuje v podporne aktivnosti na področju kulturne dediščine, kulture in športa.