Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Spoštovani poslovni partner!

Širjenje epidemije korona virusa na eni in posledično pozivi strokovnjakov ter interventni ukrepi vlade na drugi strani, imajo vedno večji vpliv na naše vsakdanje življenje. Naša glavna in prednostna naloga je ohraniti svoje zdravje, zdravje naših domačih in tudi naših partnerjev ter  poslovnih strank. Vsi skupaj pa se zavedamo, da bo omejevanje širjenja virusa v prihodnje imelo velik vpliv na naše poslovanje.  Zato želimo v  Zavodu poslovno proizvodna  cona Tezno pripomoči k trudu in boljšim možnostim podjetij za ohranitev poslovanja.  Tovrstna dejanja sodijo v nabor ukrepov s področja družbene odgovornosti, ki  je utemeljena v nosilni steber  poslanstva in strategije razvoja Zavoda PPC Tezno.

Nižji računi za male poslovne odjemalce električne energije v Coni Tezno

Zavod PPC Tezno samoiniciativno na svoje breme povzema ukrepe Vlade RS in Agencije za energijo za blažitev posledic epidemije korona virusa in to kljub temu, da odjemalci v Coni Tezno, niso uvrščeni v odjemno skupino za male poslovne odjemalce.  S tem so v Coni Tezno uvedeni vsi ukrepi pomoči, ki so jih deležni odjemalci električne energije v Sloveniji in so pri tem uvedene najmočnejše stopnje znižanja.  Odjemalcem odjemne skupine NN brez merjenja moči se ne bo obračunal Prispevek za zagotavljanje podpor. Zmanjša se tudi strošek omrežnine. Za 15-odstotkov se bo pocenila še postavka za dobavljeno energijo.

V Coni Tezno bo cenejša tudi voda

Mestni svet Mestne občine Maribor je dne 20. 2. 2020 potrdil spremembo cen storitev oskrbe s pitno vodo in komunalnih storitev (MUV št. 3, 22. 2. 2020). Dobavitelj pitne vode Mariborski vodovod d.d. in upravljalec komunalnih storitev Nigrad d.d. nov cenik uvajata s 1. 3. 2020.  Za vas, naše stranke v Coni Tezno, ta podražitev ne velja. Tudi te stroške bo nase prevzel Zavod PPC Tezno.

Za male poslovne odjemalce bo nižji strošek dobave zemeljskega plina

Ker se zavedamo, da nas še narava v teh kriznih časih sili k povečani kurjavi, vam tudi tukaj prihajamo nasproti in bomo del stroškov prevzeli nase. Mali poslovni odjemalci, ki so z letno porabo do 100.000 kWh uvrščeni v odjemne skupine CKD1-CDK6, bodo deležni 15-odstotnega znižanja stroška energenta in omrežnine.

Vseh teh ugodnosti ste podjetja deležna že na marčevskem računu. Ukrepi bodo za vas veljali še v mesecih april in maj. Toliko z naše strani. Od vas pa pričakujemo, da boste porabo energentov poravnavali v valutnem roku. Tako nam bo skupaj uspelo premagati te negotove mesece in upamo, da bomo v poletje vstopili polni novega zagona.

Z lepimi pozdravi,

                                                                                                                                         Direktor:

                                                                                                                                     Gorazd Bende