Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Tudi Cona Tezno se je pridružila pisani druščini, ki sodeluje v projektu Karierni center za mlade – VšečKAM in GREM. Za nami je prvo srečanje Strokovnega sveta Kariernega centra za mlade – enota Maribor.
Ponosni smo, da bomo tudi v Coni Tezno aktivno sodelovali pri oblikovanju področij karierne orientacije mladih.
Projekt na območju Vzhodne Slovenije vse tja do leta 2022 mladim med 6. in 19. letom starosti med drugim nudi BREZPLAČNO informiranje, individualno karierno svetovanje ter poučne delavnice za razvijanje poklicih interesov in učinkovito načrtovanje kariere. Posamezne aktivnosti kariernega centra za mlade so namenjene tudi staršem in svetovalnim/strokovnim delavcem osnovnih in srednjih šol za boljšo pomoč mladim pri nadaljnjih kariernih odločitvah.