Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Upravičencu Cona Tezno d.o.o.  je bil na podlagi JR SE OVE 2021 novembra 2021 izdan Sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev št. 4301-56/2020/340. Dodeljena so mu bila nepovratna sredstva v višini 24.010 EUR. Aktivnosti so se začele novembra 2021, Predviden zaključek se je premaknil na junij 2022. Za dela je bil izbran bil Enertec d.o.o. Elektrarna je bila 25.7.2022 dana v uporabo. Elektrarna moči 130kW je na vzhodni strani objekta na Perhavčeva ulici 19. Postavljena sta še  hranilnika energije z nazivno kapaciteto 40kWh.

Osnovi podatki investicije

Operativni programOperativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020
Razvojna prioritetaOP20.04 Trajnostna raba energije
Prednostna usmeritev02 – Obnovljivi viri energije
SkladKohezijski sklad
Šifra operacijeOP20.08029
Naziv operacijeJR SE OVE 2021 – MFE ZPPCT-1 – CONA TEZNO d.o.o.
Sklep o izbiriŠtevilka 4301-56/2020/340 z dne 16.11.2021
Pogodba o sofinanciranjuPogodba št. 2430-21-381123
UpravičenecCona Tezno d.o.o.
Posredniško teloMinistrstvo za infrastrukturo
Pristojno ministrstvoRS Ministrstvo za infrastrukturo