Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Upravičencu Cona Tezno d.o.o.  je bil na podlagi JR SE OVE 2021 septembra 2023 izdan Sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev št. 545-2/2023-2570-713. Dodeljena so mu bila nepovratna sredstva v višini 47.050,67 EUR. Aktivnosti so se začele novembra 2022 in končale oktobru 2023. Za dela je bil izbran Enertec d.o.o. Elektrarna je bila 29.8.2023 dana v uporabo. Elektrarna nazivne moči 304,22 kW je locirana na objektu številka 680 3319 na Perhavčeva ulici 19a v Mariboru.
Operativni programOperativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020
Razvojna prioritetaOP20.04 Trajnostna raba energije
Prednostna usmeritev02 – Obnovljivi viri energije
SkladKohezijski sklad
Šifra operacijeOP20.09732
Naziv operacijeJR SE OVE 2021 – FE ZPPCT-2 – CONA TEZNO d.o.o.
Sklep o izbiriŠtevilka 545-2/2023-2570-713 z dne 11.9.2023
Pogodba o sofinanciranjuPogodba št. 2570-23-701403