Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo je 18. decembra 2015 v Mariboru govoril s predstavniki mariborske in koroške razvojne agencije o nadaljnjem uresničevanju vladne obljube o državni pomoči regiji. Za to območje bo na voljo 4,7 milijona evrov nepovratnih in 7,7 milijona evrov povratnih sredstev.

Glavna tema sestanka z direktorjem Mariborske razvojne agencije Božidarjem Pučnikom in direktorico Regionalne razvojne agencije za Koroško Karmen Sonjak so bile spremembe programov problemskih območij z visoko brezposelnostjo, med katerimi je tudi Maribor s širšo okolico. Cilj spremembe je maksimalno poenotenje vsebine posameznih ukrepov in instrumentov ter načina izvajanja. Zaradi proračunskih omejitev se poleg sredstev spreminjajo tudi posamezni instrumenti znotraj programov.

Skupna višina sredstev bo v prihodnjih dveh letih višja kot letos, a predvsem na račun povratnih sredstev. Realizacija v letu 2014 je namreč znašala le 1,7 milijona evrov, realizacija v letu 2015 pa 3,2 milijona evrov, kljub temu da je bilo zagotovljenih približno pet milijonov evrov sredstev.

V letu 2016 bo tako za Maribor s širšo okolico po navedbah ministrstva zagotovljenih skupaj 4,7 milijona evrov nepovratnih sredstev iz državnega in evropskega proračuna ter 7,7 milijona evrov povratnih sredstev. V enakem obsegu bodo povratna sredstva na voljo v letu 2017, nepovratni viri pa se bodo zmanjšali na 2,6 milijona evrov.

Zmanjšanje nepovratnih sredstev skušajo na Direktoratu za regionalni razvoj, ki deluje v okviru ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, nadomestiti s horizontalno regionalno politiko. Slednje med drugim poteka tudi v obliki dodatnih točk pri merilih v razpisih. Ukrepi za povračilo prispevkov za zaposlovanje ter davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje, katere poznamo od leta 2013, pa ostajajo nespremenjeni.

Vir: STA, 18. 12. 2015, www.sta.si