Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Včeraj je prišlo zaradi napake v prenosnem omrežju družbe ELES nekaj minut pred 12.30 uro do izpada oskrbe z električno energijo na območju Koroške, Maribora, Dravske in Šaleške doline. Tako smo ostali brez elektrike tudi v Poslovno proizvodni coni Tezno. V konici je bilo na območju Maribora in Dravske doline brez elektrike 25.000 odjemalcev.
Iz Elesa smo dobili naslednji odgovor: »Pri končani reviziji enega daljnovodnega polja v RTP Pekre je v ponedeljek, 8. junija, 2015 ob 12.28 prišlo do napake na visokonapetostni opremi. Vzrok za nastalo napako v družbi ELES še ugotavljamo. Napaka je povzročila izpad celotnega RTP Pekre in okoliških daljnovodov, kar je posledično pripeljalo do izpada vseh elektrarn v zgornji Dravski dolini. S tem je brez napajanja ostala Koroška, zgornja Dravska dolina in del Maribora Napajanje po 110 kV daljnovodih prenosnega elektroenergetskega omrežja je bilo dokončno vzpostavljeno v slabih 45 minutah.«

Ko smo za pojasnilo prosili Elektro Maribor smo od mag. Boruta Sorka, vodje službe obratovanja, dobili ta kratek odgovor: »Spoštovani, naveden izpad napetosti se je zgodil zaradi izpada v omrežju ELES-a. Zaradi tega je prišlo do izpada večjih razsežnosti na področju Maribora in Dravske doline.Za neljub dogodek se opravičujemo, čeprav nanj mi nismo mogli vplivati.«