Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

 

V A B I L O

Mladi imajo v povprečju, glede na udeležbo v prometu, kar 2-3x večjo verjetnost, da postanejo povzročitelji prometnih nesreč in so skupaj s potniki v osebnih vozilih tudi najpogostejše žrtve. Običajno je v prometni nesreči, v kateri so udeleženi mladi vozniki, več mrtvih in poškodovanih iste starostne skupine. Življenjski stil te starostne skupine je drugačen od ostalih. Mladi skupaj odhajajo na zabave ali potovanja in prisotnost sovrstnikov običajno vpliva na bolj tvegano sodelovanje v prometu. Glavna vzroka prometnih nesreč med mladimi sta tako neprilagojena hitrost in vožnja pod vplivom alkohola.

Da bi mlade spodbudili k razumevanju pomena prometne varnosti, k razvijanju strpnosti in odgovornemu ravnanju ter skrbi za druge udeležence v prometu,  je  MO Maribor, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, v okviru projekta TRAJNOSTNA MOBILNOST DIJAKOV,  s sodelavci pristopil k izvedbi vzgojno preventivnega dogodka ”Maribor mladim za varno mobilnost”.

Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite na vzgojno preventivni dogodek Maribor mladim za varno mobilnost, ki bo potekal v

torek, 29. maja 2018, med 9. in 13. uro 

na lokaciji prometnega poligona v poslovni coni Tezno

Prireditev je namenjena mladim voznikom motornih vozil, še posebej voznikom motornih koles. Obiskovalcem prireditve bomo ponudili zanimive in predvsem uporabne nasvete za varno in udobno vožnjo. Z vzgojno preventivnim dogodkom želimo čim večje število mladih voznikov ozavestiti o pomenu varne mobilnosti, ustreznem ravnanju v cestnem prometu, o posledicah neodgovornega ravnanja, kulturi vedenje v cestnem prometu in pozitivnem odnosu do okolja, razvijanju strpnosti in skrb za druge udeležence. Z nasveti za varno vožnjo in demonstracijskimi napravami se bo predstavila AVP SPV (tehtnice za naletno težo, naprava STOPKO, preizkus alkoholiziranosti, zaletavček, …). Predstavitev aktivnosti Policije bo potekala pod naslovom ”Policijska izkušnja kot nasvet”. V okviru prireditve bo potekala še predstavitev Medobčinskega redarstva, Centra nujne medicinske pomoči, Gasilske brigade Maribor, Slovenske vojske, Zavoda VOZIM, šol vožnje, prodajalcev motornih koles in opreme ter AVP – Izpitnega centra Maribor.

Strokovni sodelavci bodo obiskovalcem vzgojno preventivnega dogodka dali napotke za varno vožnjo, jim svetovali kaj storiti v primeru prometne nesreče. Na poligonu bo potekala tudi demonstracijska vožnja z motornim kolesom policistov inštruktorjev in prikaz nudenja nujne prve pomoči ponesrečencu.

Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite na vzgojno preventivnem dogodku. V primeru slabega vremena bo vzgojno preventivni dogodek prestavljen na torek, 5. junij 2018.

Prijazen pozdrav.

Jožica TRLEP

Koordinatorka VI

 

PROGRAM

”MARIBOR MLADIM ZA VARNO MOBILNOST”

PROMETNI POLIGON POSLOVNA CONA TEZNO

Torek,  29. maj 2018 od 9. do 13. ure

Ob 9:00 – Otvoritev akcije in predstavitev aktivnosti, ki bodo potekale na prireditvenem prostoru

Od 9:00 do 13:00 ure 

Preizkus naprav AVP SPV (tehtnice, STOPKO, preizkus alkoholiziranosti, zaletavček, …)

 • Predstavitev AVP Izpitni center Maribor
 • Predstavitev šol vožnje
 • Predstavitev aktivnosti Policije – ”Policijska izkušnja kot nasvet”
 • Predstavitev in pomen prometne varnosti za motoriste
 • Predstavitev aktivnosti JZ Gasilska brigada Maribor
 • Predstavitev ZAVODA VOZIM
 • Predstavitev Medobčinskega redarstva
 • Predstavitev aktivnosti Centra nujne medicinske pomoči
 • Predstavitev Slovenske vojske
 • Srednja prometne šola Maribor – predstavitev projekta TRAJNOSTNA MOBILNOST DIJAKOV
 • Demonstracija varne vožnje policistov inštruktorjev z motornimi kolesi na poligonu 

Ob 13:00 uri 

 • Zaključek prireditve