Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Junija je bila poraba električne energije za 5 % večja v primerjavi z enakim obdobjem leta 2014.
Proizvodnja električne energije se je v juniju 2015 v primerjavi s prejšnjim mesecem povečala za 38 %, prav tako se je povečala oskrba z energenti.

Proizvodnja električne energije v juniju večja kakor maja
Junija 2015 je bila neto skupna proizvodnja električne energije  1275 GWh in se je glede na maj 2015 povečala za 38 %, poraba je bila 1108 GWh in se je glede na maj 2015 zmanjšala za 1 %. Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah se je zmanjšala za 2 %. V termoelektrarnah je bila proizvodnja večja za 30 %, v jedrski elektrarni Krško pa za 124 %.
Večji proizvodnji termoelektrične energije je sledila tudi večja poraba goriv v termoelektrarnah. Tako je bila skupna poraba goriv junija 2015 večja za 14 %.
Junija 2015 smo uvozili 698 GWh, izvozili pa 831 GWh električne energije.

Porast oskrbe z energenti v juniju 2015

V juniju 2015 smo zaznali porast oskrbe pri vseh energentih, razen pri ekstra lahkemu kurilnemu olju in pri  zemeljskemu plinu. Oskrbi pri teh dveh spremljanih kategorijah sta se v primerjavi s prejšnjim mesecem zmanjšali za 16 % oziroma za 7 %. Nadalje smo zabeležili porast oskrbe s petrolejskim gorivom za reaktivne motorje za 35 %, lignitom za 24 %, kurilnim oljem z vsebnostjo žvepla manj kot 1 % za 11 %, koksom za 10 %, utekočinjenim naftnim plinom za 9 %, drugimi naftnimi proizvodi za 6 % in dizelskim gorivom za 5 %.
Vir: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=5354&naslov=Energetika-Slovenija-junij-2015

Vir: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=5354&naslov=Energetika-Slovenija-junij-2015