Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Predvsem v vročih poletnih mesecih se pogosto pojavlja vprašanje, ali obstajajo omejitve, glede temperature na delovnem mestu.
Maksimalno in minimalno temperaturo ureja Zakon o varnosti in zdravju pri delu, točne vrednosti temperature pa Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih.

Temperatura v delovnem prostoru

Temperatura zraka v delovnih prostorih med delovnim časom mora ustrezati fiziološkim potrebam delavcev, glede na naravo dela in fizične obremenitve delavcev pri delu. Izjema so hladilnice, kjer se upošteva kriterije za delo v mrazu.
Za izpolnjevanje teh zahtev mora delodajalec upoštevati določila slovenskih standardov za toplotno udobje.

Prav tako mora delodajalec zagotoviti:

 • – da okolico delovnih mest, ki so pod močnim toplotnim učinkom naprav ali tehnoloških postopkov, zavaruje pred tem učinkom.
 • – da so stenska in strešna okna ter steklene pregrade izvedene in opremljene tako, da na delovna mesta prepuščajo le tolikšno količino sončnih žarkov, ki ne poslabša toplotnega okolja v delovnih   prostorih
 • – da delavci na delovnem mestu niso izpostavljeni neposrednim toplotnim vplivom ogrevalnih naprav,
Kakšna je MAKSIMALNA temperatura v delovnem prostoru?

Temperatura zraka v delovnem prostoru ne sme presegati +28 °C. Izjema so t.i. vroči delovni prostori, kjer temperatura zraka lahko preseže +28 °C, vendar mora delodajalec v tem primeru poskrbeti, da temperatura zraka v pomožnih prostorih, hodnikih in stopniščih, ki so v povezavi z vročimi delovnimi prostori, ni višja od +20 °C. Tudi v primeru, da gre le za začasno preseganje teh vrednosti (denimo v vročih poletnih mesecih), mora delodajalec zagotavljati delavcem ustrezno toplotno udobje, ter v zvezi s tem sprejemati določene ukrepe, kot so:

 • – prerazporeditev delovnega časa,
 • – krajši delovni čas,
 • – pogostejši in daljši odmori med delovnim časom,
 • – ponudba ustreznih osvežilnih brezalkoholnih napitkov,
 • – zmanjšanje intenzivnosti dela,
 • – prekinitev delovnega procesa,…

Če se delovni prostor prezračuje s prezračevalno ali klimatsko napravo, mora zagotoviti, da naprava v prostor dovaja zrak s takšnim odstotkom relativne vlažnosti, ki zagotavlja delavcem udobje pri delu.

Relativna vlažnost dovedenega zraka ne sme presegati:

 • – 80% pri temperaturi zraka, ki je enaka ali nižja od 20 °C,
 • – 73% pri temperaturi zraka, ki je enaka ali nižja od 22 °C,
 • – 65% pri temperaturi zraka, ki je enaka ali nižja od 24 °C,
 • – 60% pri temperaturi zraka, ki je enaka ali nižja od 26 °C,
 • – 55% pri temperaturi zraka, ki je enaka ali nižja od 28 °C.

Relativna vlažnost dovedenega zraka ne sme biti nižja od 30%.

Temperatura tal delovnih prostorov ne sme biti višja od 29 °C. Temperatura tal delovnih prostorov, v katerih se delavci zadržujejo več kot 2 uri dnevno, ne sme biti višja od 27 °C.

Za gradbišča Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti določa normalno delo do +45 °C.

Kakšna je MINIMALNA temperatura v delovnem prostoru?

Najnižje dopustne temperature, katere bi moral zagotavljati delodajalec v delovnem prostorih, pravilnik ne določa. Določa pa, da se pri zagotavljanju ustrezne temperature zraka v delovnih prostorih upoštevajo standardi za toplotno udobje. Po teh standardih, bi tako bila najnižja sprejemljiva temperatura za delo v pisarni 20 °C, priporočljiva pa 22 °C.

Predpisana temperatura zraka v pomožnih prostorih v času kurilne sezone:

 • – garderoba – 21 °C
 • – kopalnica – 24 °C
 • – umivalnica – 21 °C
 • – stranišče – 18 °C
 • – soba za počitek – 21 °C
 • – soba za dežurstvo – 21 °C
 • – prostor za prvo pomoč – 21 °C
 • – prostor za noseče in doječe matere – 24 °C
 • – prostor za občasno ogrevanje delavcev – 21 °C
 • – prostor za sušenje, čiščenje in razkuževanje osebne varovalne opreme – 21 °C

Temperatura tal delovnih prostorov ne sme biti nižja od 19 °C.

Če delavec opravlja lažja fizična dela na prostem na stalnem delovnem mestu, mora delodajalec med 1. novembrom in 31. marcem omogočiti občasno obiskovanje ogrevanega prostora v primeru, če zunanja temperatura zraka pade pod +16 °C. To ne velja za delovna mesta na začasnih in premičnih gradbiščih (to natančneje ureja Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih).

Delodajalec na gradbišču mora zagotoviti prostor za ogrevanje delavcev, v katerem mora biti temperatura v obdobju med 15. oktobrom in 30. aprilom vsaj 20 °C. Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti dodatno opredeljuje da se delo normalno izvaja do temperature 8 stopinj C, pri nižjih temperaturah se izvajajo dela samo s pogojem, da so delavci opremljeni z ustreznimi osebnimi varovalnimi sredstvi. Za delo pri nižjih temperaturah je treba poskrbeti tudi za tople napitke.

Kaj delavec lahko stori, če je temperatura v delovnem prostoru neustrezna?

Vsekakor je prvi priporočljiv korak, da se delavec obrne na svojega delodajalca, ter ga opozori. Delavec ima pravico odkloniti delo, ko mu grozi neposredna nevarnost zaživljenje in zdravje, ker niso bili s strani delodajalca i zvedeni predpisani varnostni ukrepi, ter zahtevati, da se nevarnost odpravi. Ta določba se in odklonitev dela se presoja ob vsakem posameznem primeru ločeno. Mnenje inšpektorata pa je, da denimo občasno preseganje denimo temperature 28 °C v prostoru (razen denimo za srčne bolnike), ne predstavlja grožnje za delavca.

Če delodajalec ne želi zagotoviti ustreznih pogojev, pa lahko delavec poda prijavo na pristojni inšpektorat za delo.

Več o prijavi delodajalca: http://www.id.gov.si/si/storitve/prijava_krsitev/

 

Koristne povezave:

Zakonodaja:

– Zakon o varnosti in zdravju pri delu
– Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih
– Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih
– Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti

Vir: http://www.informiran.si