Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Mestna občina Maribor je v Uradnem listu RS (Št. 53, Datum: 17. 7. 2015) razpisala 212.000,00 EUR nepovratnih finančnih sredstev fizičnim osebam za prehod iz brezposelnosti v samozaposlitev.

Na javni razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki so pred samozaposlitvijo bile prijavljene pri Zavodu za zaposlovanje RS kot brezposelne osebe neprekinjeno, vsaj 90 dni neposredno pred uresničitvijo samozaposlitve.

Vsaka sofinancirana samozaposlitev se mora ohraniti najmanj 12 mesecev od prejema sredstev, po izteku 12 mesecev, najkasneje do 31. 12. 2016.

Tiste fizične osebe, ki so že pridobile sredstva za namen samozaposlitve iz proračuna Mestne občine Maribor v preteklih petih letih, niso upravičene do finančnih sredstev po tem razpisu.

Rok za prijavo na razpis je 31. avgust 2015.

Več o javnem razpisu najdete tukaj.