Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Zavod RS za zaposlovanje (Zavod) v četrtek, 18. junija 2015, skupaj z Obrtno zbornico Slovenije ter Združenjem delodajalcev obrti in podjetništva Slovenije organizira t. im. Dan pri malih in mikro podjetjih.

Dogodek je poimenovan »Skupaj iščemo priložnosti«, z njim pa želijo organizatorji okrepiti sodelovanje s tem pomembnim delom slovenskega gospodarstva ter z njihovimi stanovskimi združenji. V ta namen predvidevajo obisk približno 600 delodajalcev malega gospodarstva po vsej Sloveniji.

Obiski delodajalcev se bodo odvijali od 8. do 15. ure, tako da bodo vnaprej dogovorjeni. O tem jih bodo obveščali sodelavci iz območnih služb Zavoda in OZS. Delodajalci, ki bodo sodelovali v razgovorih s sodelavci Zavoda, ne bodo pri tem imeli nobenih posebnih obveznosti, želijo pa si prisotnosti ob dogovorjenih terminih, saj si na Zavodu prizadevajo pridobiti čim več uporabnih informacij, kako bi lahko  sodelovanje v prihodnje izboljšali v skupno korist.

Na Zavodu si želijo, da bi gospodarstvo dobro poznalo storitve in ukrepe, ki jih kot javna služba za zaposlovanje izvaja za zmanjševanje brezposelnosti in spodbujanje zaposlovanja.

Verjamejo, da tudi s takimi srečanji postajajo vaš partner na trgu dela, na katerega se lahko obrnete, ko potrebujete pomoč.