Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

JAVNI RAZPIS ZA ŠTIPENDIRANJE DIJAKOV SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016

Predmet javnega razpisa je štipendiranje dijakov srednjega poklicnega izobraževanja s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor v šolskem letu 2015/2016, ki traja od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.

Na podlagi Pravilnika o štipendiranju dijakov srednjega poklicnega izobraževanja so do štipendije upravičene osebe s statusom dijaka srednjega poklicnega izobraževanja (traja praviloma tri šolska leta), vključno od drugega letnika dalje (v nadaljnjem besedilu: kandidati), ki:
– so državljani Republike Slovenije,
– imajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor,
– so v preteklem šolskem letu dosegli kot dijaki povprečno zaključno oceno najmanj 3,
– se redno šolajo,
– so v preteklem šolskem letu dosegli posebne dosežke pri šolskih in obšolskih dejavnostih,
– niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje, nimajo statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe, nimajo druge štipendije oziroma ne prejemajo drugih virov dohodkov, razen nagrad, ki se izplačujejo na osnovi individualnih učnih pogodb za praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu.

Rok za prijavo na razpis je 31. avgust 2015.

Več o javnem razpisu najdete tukaj.

JAVNI RAZPIS ZA ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH DIJAKOV IN ŠTUDENTOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA ŠOLSKO OZIROMA ŠTUDIJSKO LETO 2015/2016

Predmet javnega razpisa je štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor v šolskem letu 2015/2016, ki traja od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 oziroma študijskem letu 2015/2016, ki traja od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016.

Na podlagi Pravilnika o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov so do štipendije upravičene osebe s statusom dijaka srednješolskega izobraževanja vključno od drugega letnika in osebe s statusom študenta dodiplomskega študija vključno od drugega letnika do začetka absolventskega staža ter osebe s statusom študenta podiplomskega magistrskega študija od prvega letnika dalje do začetka absolventskega staža, ki:
– so državljani Republike Slovenije,
– imajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor,
– so v preteklem šolskem letu dosegli kot dijaki povprečno zaključno oceno najmanj 4,
– so v preteklem študijskem letu dosegli kot študentje povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8,
– so v preteklem šolskem letu dosegli izjemne dosežke,
– niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje, nimajo statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe, nimajo druge štipendije ali posojila za študij oziroma ne prejemajo drugih virov dohodkov.

Za podelitev štipendij nadarjenim dijakom in študentom po tem razpisu je v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2015 predvidenih 90.000,00 EUR.

Rok za prijavo na razpis je za dijake 15.9.2015 in za študente 15.10.2015.

Več o razpisu najdete tukaj.