Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

S svetovalno podporo o izobraževalnih možnostih do novega znanja

 Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza je nosilec konzorcija dveh projektov, financiranih s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada. To sta »Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019« ter »Javni razpis za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022«.

Andragoški zavod Maribor-LU – skupaj s partnerskima organizacijama Ljudsko univerzo Slovenska Bistrica in Zavodom Antona Martina Slomška – izvaja svetovanje o možnostih izobraževanja in učenja odraslih. Izobraževalno svetovanje je namenjeno zaposlenim, praviloma z največ srednjo poklicno šolo, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije zaradi potreb na trgu dela. Izobraževalno svetovanje, ki je brezplačno, lahko izvedemo v prostorih delodajalca ali na naslovu Andragoškega zavoda Maribor. Cilj svetovalnega pogovora je, da se posameznik vključi v izobraževanje.

V sklopu drugega projekta splošnih in poklicnih kompetenc nudimo zaposlenim (z največ 4-letno srednjo šolo in praviloma starejšim od 45 let) tudi možnosti brezplačnega izobraževanja.

Vsebine izobraževanja, ki jih ponujamo, so:

  • računalniški tečaji, ki omogočajo pridobitev temeljnih informacijskih znanj ter izdelavo in oblikovanje besedil, uporabo interneta in elektronske pošte; tečaje izvedemo v 10 do 12 srečanjih,
  • tečaji slovenščine na začetni in nadaljevalni stopnji, ki jih izvedemo v 24 ali 36 srečanjih,
  • jezikovni tečaji (nemščina, angleščina in ostali), ki jih izvedemo v 10 srečanjih,
  • trening socialnih veščin za ustrezno komunikacijo na delovnem mestu, ki ga izvedemo v 10 srečanjih.

S programi temeljnih in poklicnih kompetenc želimo partnerji projekta – poleg že omenjenih – tudi Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma, ustanova – vplivati na višjo stopnjo znanja, usposobljenosti in motivacije zaposlenih.

Dodatne informacije: Andragoški zavod Maribor-LU, 02/ 234 11 11

Spletna stran: http://www.azm-lu.si/projekti/419-kompetence-2016-2019

http://www.azm-lu.si/svetovalno-sredisce-maribor/427-svetovanje-2016-2022