Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

GZS, ŠGZ, v partnerstvu z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter s SPIRIT, Javno agencijo, nadaljujemo s projektom Podelitve priznanj in diplom inovacijam v regiji. Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva. V okviru projekta Izbor najboljših inovacij sodi vsakoletni izbor najboljših inovacij, ki se potegujejo za najvišja priznanja na regionalni in nacionalni ravni. Letos bodo tako že 14. leto zapored podeljena priznanja za najboljše inovacije za preteklo leto.

RAZPIS ZA ZBIRANJE PRIJAV ZA PODELITEV PRIZNANJ IN DIPLOM INOVACIJAM V PODRAVJU
Predlagatelji lahko v letu 2016 prijavijo inovacijo, ki je bila prvič vpeljana na trg oz. prvič uporabljena v proizvodnem/poslovnem procesu v obdobju 1.1.2014 do 31.3.2016.


Na razpis se lahko prijavite:

gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike iz območja podravske regije.

Kategorije inovacij:

  • produktne inovacije
  • procesne inovacije
  • trženjske inovacije
  • organizacijske inovacije.

V letu 2016 razpisujemo inovacijski izziv, ki ga rešujejo zgoraj opisane kategorije inovacij: inovacije s področja digitalizacije.

Javna razglasitev in podelitev priznanuj bo potekala na prireditvi v organizaciji ŠGZ v mesecu juniju 2016. Najbolje uvrščene regijske inovacije posredujemo na nacionalni izbor za najboljše inovacije v Sloveniji.

Kako poteka izbor najboljših inovacij?
Izbor priznanj za najboljše inovacije poteka dvostopenjsko. Inovacije so ocenjene po usklajenih merilih, ki veljajo za obe ravni. Na prvi stopnji opravi izbor Komisija za inovacije, ki jo imenuje Upravni odbor ŠGZ. Upoštevajo se vse inovacije, ki ustrezajo razpisnim pogojem. Na drugo, torej nacionalno stopnjo se uvrstijo najboljše tri do štiri inovacije, ki so ocenjene na prvi stopnji.
Najboljše inovacije so nagrajene z zlatim, srebrnim, bronastim priznanjem oz. z diplomo. Inovator, ki prejme priznanje ali diplomo za inovacijo, si s tem pridobi pravico uporabe priznanja oziroma diplome v komercialne in publicistične namene.

Merila za izbor najboljše inovacije
Komisija za inovacije ocenjuje prispele prijave na podlagi »pravilnika o podeljevanju priznanj za inovacije«, ki je usklajen s pravilnikom, ki velja za nacionalno raven tekmovanja.
Pri prvem kriteriju se ocenjuje inventivnost s poudarkom na izvirnost inovacije in načinom njenega varovanja. Kot inovacijo štejemo vsako novost, ki jo za tako sprejmejo odjemalci. Pri tem je pomemben njen gospodarski učinek. Po drugem kriteriju, gospodarski rezultati, se ocenjujejo tako doseženi kot tudi pričakovani gospodarski rezultati. Trajnostni vidik je tretji kriterij. Pri tem se podrobneje ocenjujejo trajnostni učinki inovacije na podjetniško okolje, v katerem se je realizirala inovacija (v kakšni meri so povečane sposobnosti podjetja, ali je spodbujeno sodelovanje med nosilci razvoja itd) kot tudi okoljski vidiki (vpliv na delovno okolje, varnost pri delu, proizvodne vire itd).

Rok prijave: 31.03.2016


Prijave pošljite na naslov:
Štajerska gospodarska zbornica,
Ulica talcev 24, 2000 Maribor
s pripisom »Ne odpiraj – razpis za inovacije«.

Pisne prijave lahko pošljete tudi na e-naslov: lidija.majcen@stajerskagz.si
V tem primeru prosimo, da  pošljete prvo in zadnjo stran prijavnega obrazca v pdf obliki, (to sta strani, kjer je lastnoročni podpis odgovorne osebe predlagatelja)
Podrobnejše informacije najdete v spodaj pripetih dokumentih:

Kontaktna oseba:
Lidija Majcen, , e-mail: lidija.majcen@stajerskagz.si