Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Poligon za avto šole, ki ga le te vse bolj koristijo za opravljanje svoje dejavnosti dobiva svojo podobo. V kratkem bo postavljena ograja, pripravljajo pa se tudi temelji za kontejnerje.