Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Spoštovani!

Danes zjutraj je prišlo na celotnem obočju Poslovno proizvodne cone Tezno do izpada električne energije. V Zavodu PPC Tezno smo nemudoma začeli iskati vzrok za prekinitev napajanja in takoj ugotovili, da do napake ni prišlo na omrežju Cone Tezno. Zato smo za pojasnilo prosili upravljalca distribucijskega omrežja Elektro Maribor d.d.

Od mag. Boruta Sorka, uni.dipl.inž.el., vodje službe obratovanja pri Elektro Maribor d.d., smo dobili naslednji odgovor:

»Spoštovani, danes, 3. 6. 2015, je ob 7:50:54 pri prekonfiguriranju omrežja zaradi rednih vzdrževalnih del prišlo do kratkotrajnega izpada napajanja na vašem območju. Izpad je trajal 13 sekund, običajne napetostne razmere so bile vzpostavljene spet ob 7:51:07. Za morebitne nevšečnosti se Vam opravičujemo in prosimo za razumevanje.«

Radi bi vas obvestili, da o rednih vzdrževalnih delih Elektra Maribor d.d. tudi na Zavodu PPC Tezno nismo bili obveščeni in da zato dogodka nismo mogli preprečiti ali pa vas obvestiti o morebitnem izpadu napetosti.

Zato vas prosimo za razumevanje.

Zavod PPC Tezno