Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

IMG_9932a

(Maribor, 15. oktober 2015) – Z današnjim svečanim podpisom Protokola o sodelovanju med Univerzo v Mariboru in Poslovno Proizvodno Cono Tezno, so začrtane smernice za razvoj njunega partnerskega sodelovanja. Podpisnika protokola želita na ta način okrepiti sinergijske učinke na podlagi ugotovljenih skupnih razvojnih usmeritev na področju širšega družbeno-gospodarskega razvoja regije in izvajanja razvojnih projektov, ki prispevajo k razvoju in krepitvi gospodarskega inovativnega podjetniškega, raziskovalnega in okoljskega potenciala širše regije.

Rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Igor Tičar je ob tej priložnosti poudaril: »Univerza v Mariboru se mora povezovati za dobro študentov, profesorjev in družbe. Moramo okrepiti sodelovanje z gospodarstvom, saj bomo le tako ustvarjali pravo dodano vrednost, našim študentom omogočili pridobivanje prvih delovnih izkušenj in tako izboljšali zaposlovanje mladih diplomantov. Znanje, ki je največji razvojni potencial slovenske družbe, pa s strokovnim delom raziskovalcev plemenitili z razvojem gospodarstva«.

»Verjamem, da je bil z današnjim podpisom protokola o sodelovanju položen temeljni kamen za plodovitejše sodelovanje znanstveno raziskovalne in izobraževalne sfere z gospodarstvom v naši regiji«, pa je povedal direktor Zavoda PPC Tezno Gorazd Bende.

IMG_0001a

Univerza v Mariboru in Zavod PPC Tezno tako združujeta komplementarna znanja in potenciale, ki jih želita udejanjiti pri skupnem razvoju in pripravi projektov; pri skupni prijavi na objavljene javne razpise institucij Evropske unije in Republike Slovenije; pri izdelavi strateških razvojnih dokumentov in študij ter vrednotenj ter pri skupnem nastopu v Sloveniji in na širšem območju Evrope s ciljem krepitve podjetniškega in inovacijskega-tehnološkega okolja ter poslovnega ugleda.

IMG_0109a