Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Nova možnost za zaposlitev 500 brezposelnih od 30. do 49. leta

Zavod-RS-za-zaposlovanje

Nova možnost je objavljeno javno povabilo delodajalcem, s pomočjo katerega se bo za najmanj 12 mesecev lahko zaposlilo 500 brezposelnih od 30. do 49. leta iz vse Slovenije, od tega 67 brezposelnih na območju Maribora. Subvencija za zaposlitev znaša 5.000 EUR za polni delovni čas. Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 10. 10. 2016.

Namen javnega povabila je spodbujanje zaposlovanja brezposelnih v starostni skupini od 30. do 50. leta in preprečevanje njihovega prehoda v dolgotrajno brezposelnost. Na voljo je 2,5 milijona EUR iz slovenskega proračuna.

V subvencionirane zaposlitve pri delodajalcih bomo vključevali brezposelne po dopolnjenem 30. letu in pred dopolnjenim 50. letom, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih več kot 6 mesecev in manj kot 12 mesecev.  

Če delodajalci zaposlijo brezposelne iz ciljne skupine javnega povabila za polni delovni čas, praviloma 40 ur na teden, lahko pridobijo subvencijo 5.000 EUR. Do sorazmerne višine subvencije so upravičeni, če izbrane kandidate z njihovim soglasjem zaposlijo za krajši delovni čas od polnega oziroma če zaposlijo invalide za delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti, vendar nikoli manj kot 20 ur na teden.

Subvencija se izplača delodajalcem v enkratnem znesku po zaposlitvi brezposelnih, na podlagi predloženega zahtevka za izplačilo in ustreznih dokazil. Delovno razmerje mora trajati neprekinjeno najmanj eno leto. Delodajalci morajo zaposlenim zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja po veljavni delovnopravni zakonodaji.

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega ali so samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje, opredeljene v javnem povabilu.

Delodajalci lahko ponudbe za subvencionirano zaposlitev brezposelnih oddajo na javno povabilo od 24. 8. 2016 od 10. ure. Predložijo jih osebno ali po pošti v glavno pisarno območne službe, ki je pristojna glede na njihov sedež. Lahko jih oddajo tudi elektronsko na našem Portalu za delodajalce, kjer se je pred prvo uporabo treba registrirati. Povabilo je odprto do porabe razpoložljivih sredstev, najkasneje do 10. 10. 2016 do 14.45, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morajo delodajalci pri nas objaviti prosto delovno mesto. To lahko storijo tudi elektronsko na Portalu za delodajalce. Na podlagi tega jim napotimo brezposelne iz ciljne skupine povabila glede na zahteve delovnega mesta. Delodajalec izmed napotenih brezposelnih izbere ustreznega kandidata. Po zaključenem postopku izbora se prijavi na javno povabilo. Predloži lahko eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število kandidatov iz ciljne skupine brezposelnih.

Potem ko z delodajalcem, katerega ponudba je bila sprejeta na javnem povabilu, podpišemo pogodbo o dodelitvi subvencije, lahko delodajalec z izbranim kandidatom ali kandidatko sklene delovno razmerje na podlagi podpisane pogodbe o zaposlitvi. 

Brezposelni iz ciljne skupine javnega povabila se glede možnosti vključitve v program obrnejo na osebnega svetovalca ali svetovalko pri uradu za delo, kjer so prijavljeni.

Poglejte si predstavitev programa za iskalce zaposlitve, za mobilne uporabnike.

Preberite več o javnem povabilu za delodajalce, za mobilne uporabnike.