Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

J A V N O   N A Z N A N I L O   

o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka  

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

ZA DEL OBMOČJA TEZNO Te 6-C

(vadbeni poligon)

 

Več: http://www.maribor.si/povezava.aspx?id=555&pid=10198