Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Predvidoma konec avgusta bo Mestna občina Maribor objavila javni razpis za sofinanciranje udeležbe gospodarskih delegacij Mestne občine Maribor.

 Gospodarske delegacije bodo potekale v državah:

–          Srbija (10.-11.09.2015 – Beograd),
–          Nemčija (začetek oktobra 2015),
–          Kitajska (predvidoma oktobra 2015),
–          Turčija (novembra 2015) in
–          Katar (decembra 2015).

Okvirno razpisana kvota bo znašala 40.000 EUR za sofinanciranje največ 80 odstotkov upravičenih stroškov.

Med upravičene stroške spadajo:

–          stroški hotelskih nastanitev,
–          stroški letalskih kart in
–          v primeru Srbije: stroški kilometrine oziroma v primeru večjega interesa organizacija  avtobusnega prevoza.

Namen javnega razpisa je podpreti mikro, mala in srednje velika podjetja pri prodoru na tuje trge. Mestna občina Maribor namreč želi podpreti njihov potencial internacionalizacije preko uradnih gospodarskih delegacij z mestno upravo, z odpiranjem večjih projektov kot tudi s podporo pri organizaciji B2B srečanj s podjetji tujih držav.

Upravičenci sofinanciranja: mikro, mala in srednja podjetja, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah s sedežem v Mestni občini Maribor.