Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

V današnjih Financah je objavljena lestvica najboljših logistov avtoprevoznikov v Sloveiji. Med njimi je tudi F.A.Maik d.o.o.,  logistično odjetje iz Cone Tezno.

Letos so z lestvice TOP logistov vzeli pod drobnogled najboljše avtoprevoznike in jih razvrstili na posebno lestvico. Pri tem so upoštevali le tiste, ki so se na lestvico največjih uvrstili med prvih 70.

Na lestvici so identificirali 33 avtoprevoznikov, razvrstili pa so jih glede na rast prihodkov, rast EBITDA, čiste dobičkovne marže, ROE in dodano vrednost na zaposlenega. Podobno kot logistična panoga so imeli tudi največji avtoprevozniki lani 6,1-odstotno rast prihodkov od prodaje. So pa lani močno izboljšali dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA), in sicer v povprečju kar za 22 odstotkov. Rast dobičkonosnosti se kaže v EBIT marži, ki se je s petih odstotkov v letu 2013 med največjimi 30 avtoprevozniki povzpela na 6,5 odstotka. Donos na sredstva je lani znašal 7,6 odstotka, kar poenostavljeno pomeni, da se, upoštevajoč vse stroške poslovanja – torej tudi režijo, davke in stroške financiranja, nakup tovornjaka povrne v 12 letih.

Finance, sreda 10. junija 2015, str. 18

Finance, sreda 10. junija 2015, str. 18