Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

V Poslovno proizvodni coni Tezno se z različnimi projekti dotikamo mobilnosti in uvedbi varčevanja z energijo (URE) in uvajanju ukrepov obnovljivih virov energije (OVE). Želimo slediti zelenim trendom prihodnosti in se zavedamo, da moremo na tem področju še veliko postoriti. Z malimi koraki počasi poskušamo spreminjati miselnost in narediti nekaj dobrega za nas in naše zanamce.

Primarni cilj vsakega mesta v prevoznem smislu in v smislu izkoriščenosti prostora je zagotavljanje trajnostne mobilnosti, zmanjševanje uporabe osebnih vozil ter spodbujanje uporabe javnega mestnega potniškega prevoza (JMPP). Vsi skupaj se zavedamo potrebe po vzpostavitvi učinkovitega sistema javnega mestnega potniškega prevoza, ki bi lahko ponudil alternativo potovanjem z osebnimi avtomobili.

Zato je Zavod PPC Tezno v sodelovanju z Mestno očino Maribor – Urad za komunalo, promet in prostor in podjetjem Marprom razmišljal o razumnem konceptu, ki pa je v bistvu protisloven – zagotoviti javni prevoz najvišje možne kakovosti po nizki ceni, ki bo prepričal veliko število prebivalcev, da se uprejo skušnjavi uporabe osebnega prevoza, da bi zadovoljili svojo potrebo po potovanju na način, da dajo prednost javnemu prevozu, ga preizkusijo in na koncu kot dokončen rezultat postanejo njegovi redni odjemalci – uporabniki.

Vzpostavitev privlačnega javnega mestnega potniškega prevoza
Omrežje avtobusnih prog v Mariboru se že desetletja ne prilagaja spremembam v prostorski zasnovi mesta, mestni prevoz ima slabo javno podobo in je zaradi tega neprivlačen za nove uporabnike. Vzpostavitev privlačnega javnega mestnega potniškega prevoza (JMPP) oz. vzpostavitev kakovostne ponudbe je postal glavni cilj podjetja Marprom. Kakovostna ponudba temelji na reorganizaciji omrežja JMPP, na novih okolju in potnikom prijaznih vozilih, informacijski tehnologiji in večjemu vključevanju uporabnikov pri predlogih za izboljšave.

Linija št. 13 ČRNOGORSKA po Poslovno proizvodni coni Tezno
V priloženem načrtu vam predstavljamo uvajanje JMPP znotraj Poslovno proizvodne cone Tezno oz. spremembo poteka trase linije št. 13 ČRNOGORSKA. Cona Tezno je s 1. septembrom dobila 8 avtobusnih postajališč, ki so prikazane na spodnji sliki.

proga

Postajališča so primerno označena in opremljena s klopcami, koši in tablo z voznim redom (nekatera še bodo v prihodnjih dneh).

Delovnemu času podjetij v coni so poslušali na Marpromu prilagoditi tud vozni red.

 – Vozni red v smeri Cone Tezno 

 – Vozni red v smeri mesta

Če želite še kako drugače spremeniti vozni red, nam prosim to sporočite na  info@conatezno.si ali 46 01 300.