Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Časopisna družba Dnevnik je prejšnji teden izbrala petega finalista v izboru Gazela 2015 od šestih. V Mariboru so razglasili dravsko –  pomursko gazelo, za katero so bila nominirana podjeta Florjančič tisk iz Miklavža, ki je bilo med nominiranci leta 2013, Orodjarstvo Gorjak iz Rač, ki je bil med najboljšimi tremi v regiji lansko leto, in novinec Temat iz Slovenske Bistrice. Za dravsko-pomursko gazelo so izbrali podjetje Florjančič tisk, katerega vodenje zadnja leta prevzema že tretja generacija in katero prihaja z novo tiskarno k nam v Cono Tezno.

Sicer pa je nominirana podjetja za dravsko-pomursko gazelo 2015 in gazele preteklih let sprejel župan Andrej Fištravec, na srečanju pri županu pa so bili tudi podporniki izbora Gazela. Med udeleženci pogovora se je razvila živahna debata o tem, kako lahko še bolj učinkovito pomagati podjetjem pri njihovi rasti, predstavniki podjetij pa so pojasnili, s kakšnimi ovirami se dnevno spopadajo v poslu. Pa poglejmo še kondicijo dravsko-pomurske regije. Sto najhitreje rastočih podjetij je med letoma 2009 in 2014 ustvarilo 2754 novih delovnih mest, kar je 77 odstotkov več podjetja, ki so bila za najhitrejša prepoznana kot lani, medtem ko jih je lanska stoterica 2442. V tem času je regijsko gospodarstvo izgubilo 4158 delovnih mest. Rast prodaje in dodane vrednosti sta pri stoterici najhitrejših podobni rasti v stoterici najhitrejših iz lanskega leta, saj so prodajo med letoma 2009 in 2014 dvignila za 198 odstotkov (lanska stoterica za 199 odstotkov), dodano vrednost pa za 160 odstotkov (podjetja iz lanskega leta za 165 odstotkov).

Regijsko gospodarstvo prav tako ohranja pozitivni trend, saj so podjetja dvignila prodajo za 16 odstotkov, tako kot na Gorenjskem. Dodano vrednost so dvignila za šest odstotkov. Kazalnik verjetnosti preživetja, ki ga po lastni metodologiji izračunava družba Bisnode, je pri stoterici podjetij dravsko-pomurske regije 76 in je najnižji med vsemi šestimi regijami, za regijsko gospodarstvo pa ta kazalnik znaša 46, nižjega ima samo še savinjsko-zasavsko regijsko gospodarstvo (45). Na seznamu sto najhitreje rastočih podjetij prevladujejo mikro in mala podjetja, srednje velikih je 9, ob njih je samo eno podjetje veliko, torej z več kot 250 zaposlenimi.

Miha in Marko Gorjak iz Orodjarstva Gorjak, Gorazd Petrič, direktor komerciale v podjetju Florjančič tisk in Vladimir Jelen, direktor Temata. foto: Bojan Velikonja

Miha in Marko Gorjak iz Orodjarstva Gorjak, Gorazd Petrič, direktor komerciale v podjetju Florjančič tisk in Vladimir Jelen, direktor Temata. foto: Bojan Velikonja

Kako je izbor utemeljila metodološka komisija

„V središče svojih aktivnosti postavljajo kupca: njemu služi najsodobnejša tehnologija, s katero je gazela Florjančič tisk odločno pokazala zobe upadanju tradicionalnih tiskarskih storitev. Z leti so se z razumevanjem trendov razvili in opremili v eno sodobnejših in najprožnejših tiskarn v Sloveniji. Smelost in ambicioznost je družinsko podjetje izkazalo tudi z mednarodno usmeritvijo: na evropski trg se je pogumno podalo z neznačilno panogo za izvoz – tiskarstvom – in uspelo. Danes preko 80 odstotkov tiskovin izdelajo za tuje naročnike.

Vrednota podjetja – izpolnjevanje dogovorjenih rokov ter dosledno izpolnjevanje zahtev naročnikov – se preliva v rast: od leta 2009 do 2014 je podjetje prodajo povečalo več kot 4-kratno, lani je dosegla osem milijonov evrov, rast načrtujejo tudi v prihodnosti. V istem obdobju so ustvarili 35 novih delovnih mest. Rast imajo v Florjančič tisku „na vajetih“. Ukvarjajo se tudi z optimizacijo poslovanja; ta se izkazuje v naraščajoči učinkovitosti, saj podjetje dosega nadpovprečno dodano vrednost 53.593 evrov na zaposlenega. V vsakem naročilu iščejo priložnost za inoviranje in se zavedajo kompleksnosti tiskarskega poklica. Družba Florjančič tisk, ki ima A1+ boniteto, zaposlenim omogočajo osebni razvoj in jih dobro plačujejo, velik pomen pa družina, ki vodi podjetje, pripisuje vodenju z zgledom.“

Vir: http://gazela.dnevnik.si/sl/Novice/5796/Dravsko-pomurska+gazela+je+Florjan%C4%8Di%C4%8D+tisk+

Podjetje bosta sčasoma prevzela Rok in Nac Florjančič.

Podjetje bosta sčasoma prevzela Rok in Nac Florjančič.

 Florjančič tisk: Preživeli velikane in osvojili tujino

Družina Florjančič iz Miklavža na Dravskem polju ima bogato podjetniško zgodovino. Ivan Florjančič se je še pred osamosvojitvijo Slovenije ukvarjal z gradbeno mehanizacijo. Nekaj let pozneje  se je začel ukvarjati s tiskarstvom, pri čemer se je specializiral za tiskanje veleplakatov in kartonaže. Na prelomu tisočletja se je lotil projekta Mariborski tisk, ki ga je nato  leta 2006 prodal, Florjančič pa se je vnovič posvetil razvoju tiskarskega podjetja Florjančič tisk v Miklavžu.

Florjančič tisk je sedaj gospodarska družba, v katere  poslovanje je vpeta vsa družina, vodenje pa Ivan Florjančič zadnja leta intenzivno prenaša na sinova Roka in Naca, ki sta odgovorna za proizvodnjo in prodajo. Podjetje se je ob nenehnem vlaganju v tehnologijo razvilo v eno najsodobnejših  tiskarn v Sloveniji, ki zadnja leta več kot 80 odstotkov prodaje ustvari na tujih trgih, večinoma v Nemčiji, Franciji, Angliji in na Švedskem. Prav sposobnost hitrega prilagajanja je bila odločilni dejavnik, da se je podjetje dokazalo na teh zahtevnih trgih in dnevno sledi povpraševanju. Tiskarna Florjančič je opremljena tako strojno kot kadrovsko za vse vrste del v tiskarski panogi, od priprave tiska, samega tiska, izdelave knjige, časopisov, letakov, zgibank do proizvodnje izdelkov iz papirja in kartona.

Podjetje v panogi, v kateri deluje 587 gospodarskih družb, po dodani vrednosti, ki znaša 53.593 evrov na zaposlenega, zaseda 41. mesto, po prihodkih pa sedmo in po dobičku šesto mesto. Lani so ustvarili  8,31 milijona evrov skupnih prihodkov in 463 tisoč evrov dobička, za letos pa Rok Florjančič napoveduje devet milijonov evrov prihodkov in 52 zaposlenih. Rast prihodkov podjetja je izjemno dinamična, saj so še konec leta 2010 ustvarili  3,62 milijona evrov prihodkov, indeks rasti prodaje med letoma 2009 in 2014 pa znaša 425.

Četudi tehnologijo ves čas posodabljajo, saj  vložijo v povprečju 500.000 evrov v tehnologijo in v rezervne dele na leto, dodatno zaposlujejo in imajo že 45 sodelavcev, do konca leta pa jih bodo imeli 52. »Po našem mnenju je poklic tiskarja lep, dela se v urejenem delovnem okolju, torej delo ni umazano, kot še vedno veljajo očitno globoko ukoreninjeni predsodki. Tudi zato verjetno zanimanja za delo v tiskarstvu ni. Pomagamo si tako, da usposobimo lasten kader. Tako imamo poleg sedmih tiskarjev še nekaj priučenih lastnih sodelavcev. Če vidimo, da ima nekdo željo in talent, mu omogočimo delo na drugem delovnem mestu. To je za zdaj edina pot,« pripoveduje Rok Florjančič. V izobraževanje kadrov redno vsako leto vlagajo sredstva, celoten dobiček pa gre v tehnološko posodobitev podjetja.

Ker imajo sodobno tiskarsko opremo in obvladujejo celoten proces tiska od naročila do predaje tiskovin naročniku, so sposobni izdelati tudi izjemno velike naklade in s tem so velikokrat v prednosti pred konkurenti v panogi.
»Kupcem se nam  ni treba več dokazovati, imamo kakovostne produkte in konkurenčne  cene, to je že naša stalnica v poslovanju. Vsakič  znova pa se dokazujemo pri kakovosti in doseganju dogovorjenih rokov dobave naročil,« poudarja Lilijana Florjančič, ki je v podjetju zadolžena za finance in računovodstvo. Vsako naročilo izdelka v tiskarstvu je enkraten proces, ki je podvržen natančno določenim postopkom tako v pripravi, tisku kot dovršitvi. V vseh postopkih  tiskarskega procesa  je na prvem mestu zagotovitev kakovosti in rokov, ki že nekaj let zadovoljujejo še tako zahtevne kupce doma in v tujini.

Zaposlene vodijo z zgledom. Spodbujajo jih k odkriti in jasni komunikaciji v procesu proizvodnje, če so težave, pa k hitremu sporočanju zapletov in rešitvi. Na prvem mestu je odgovornost, ki jo spoštujejo prav vsi zaposleni. Sodelavcem z idejami vodstvo  prisluhne, o njih pa se pogovori na sestankih ožjega vodstva. Imajo dobro vpeljan sistem uvajanja novih sodelavcev, ki traja v povprečju do štiri leta, po tem obdobju pa tako priučeni sodelavci samostojno opravljajo tudi najzahtevnejša dela, kot je na primer tiskanje. Za medsebojno dobro povezanost in zaupanje poskrbijo tudi z rednimi druženji in stiki ter s tem krepijo pozitivne medsebojne odnose.

Nove partnerje kupce pridobivajo na  različne načine, še vedno pa je zelo pomembna prisotnost na  sejmih, kot je na primer frankfurtski sejem, kjer predstavljajo svoje izdelke, se srečujejo s partnerji ter posredno spoznavajo trende v tiskarstvu in založništvu. Partnerjem je Tiskarna Florjančič vedno odprta za spremljanje izdelave naročil, tako kot za nove dogovore in naročila. So družbeno odgovorno podjetje, saj pri uporabi papirja upoštevajo certifikat FSC. Sledijo vsem drugim okoljskovarstvenim zahtevam pri proizvodnji in pri vseh dobaviteljih.

Florjančič tisk na kratko

Direktor: Ivan Florjančič
Leto ustanovitve: 1992
Število zaposlenih konec leta 2014: 41
Skupni prihodki 2014:  8.063.439 evrov
Indeks rasti prodaje 2009/2014: 425
Delež izvoza: 80  odstotkov
Spletna stran: www.florjancic.si

Vir: http://gazela.dnevnik.si/sl/Novice/5799/Florjan%C4%8Di%C4%8D+tisk%3A+Pre%C5%BEiveli+velikane+in+osvojili+tujino+