Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

7. julija je Snaga d.o.o. odstranila edini ekološki otok v Coni Tezno.
Vzrok za odstranitev je razviden iz spodnjih fotografij.

DSC00008

zadnja

Kljub številnim opozarjanjem se je okrog zaboljnikov zbirala vedno večja količina smeti, ki tja sploh ni sodila.
Povrh tega so bili zabojniki prazni, vreče s smetmi pa nametane okoli njih.

Opazili smo tudi, da se smeti žal odlagajo še za na nekaterih drugih lokacijah po coni.

Zato še enkrat prosimo, da poskrbite za okolje v katerem živimo in soustvarjamo skupaj.

Le ob sodelovanju in zavedanju, da smo sami odgovorni za svoje odpadke, bomo lahko sebi in našim otrokom zagotovili čisto, urejeno in zdravo okolje.
Od nas je odvisno, koliko odpadkov bo nastalo in kje bodo ti končali:
na odlagališču ali v predelavi.
Z ločevanjem odpadkov torej v prvi vrsti varujemo okolje.
Odpadke pa ločujemo ZASE!
Zato, pomislimo, preden odložimo odpadek!