Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Na Univerzi v Gradcu in Univerzi uporabnih znanosti FH Joanneum med 31. julijem in 5. avgustom potekala 88. redna konferenca Mednarodnega društva za poslovno usposabljanje (SIEC – ISBE) tokrat na temo podjetniško izobraževanje – regionalno in mednarodno. Konference se je udeležilo 110 članov društva iz 16 držav po svetu. Med drugim so prišli tudi iz ZDA, Kanade in Koreje.

Društvo SIEC-ISBE zagotavlja pomembno povezavo med gospodarstvom in izobraževanjem. Njihova vizija je postati strokovna mednarodna organizacija izobraževanja za tiste, ki se ukvarjajo s poslovnim izobraževanjem. Vse to s ciljem, da se izboljša mednarodni vidik strokovnjakov za poslovno izobraževanje. Z druženjem in povezovanjem mednarodnih strokovnjakov si društvo prizadeva reševat skupne izzive na nacionalnih področjih, gre za izmenjavo izkušenj, priložnostna mreženja, srečanja različnih kultur in možnosti.

Udeleženci konference so se 3. avgusta pripeljali tudi v Maribor, kjer so se po obisku Univerze v Mariboru ustavili tudi v Coni Tezno v stavbi Menerge. Dr. Viljenka Godina, direktorica Ekonomskega instituta Maribor jim je na kratko predstavila gospodarstvo in lepote naše države ter orisala Cono Tezno, potem pa sta goste z nastopom navdušila Daniel in Tadej Muršič, s predstavitvijo dela in projektov podjetja Menerga.

 

DSC00049 (2) DSC00047 (2) DSC00044 (2) DSC00040 (2) DSC00077 DSC00068 (2) DSC00067 (2)DSC00077DSC00076