Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

S svetovalno podporo o izobraževalnih možnostih do novega znanja

 Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza je nosilec konzorcija dveh projektov, financiranih s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada. To sta »Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019« ter »Javni razpis za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022«.

Andragoški zavod Maribor – skupaj s partnerskima organizacijama Ljudsko univerzo Slovenska Bistrica in Zavodom Antona Martina Slomška – izvaja svetovanje o možnostih izobraževanja in učenja odraslih. Izobraževalno svetovanje je namenjeno zaposlenim, praviloma z največ srednjo poklicno šolo, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije zaradi potreb na trgu dela. Izobraževalno svetovanje, ki je brezplačno, lahko izvedemo v prostorih delodajalca ali na naslovu Andragoškega zavoda. Cilj svetovalnega pogovora je, da se posameznik vključi v izobraževanje.

V sklopu drugega projekta splošnih in poklicnih kompetenc nudimo zaposlenim (z največ 4-letno srednjo šolo in praviloma starejšim od 45 let) tudi možnosti brezplačnega izobraževanja. Pri tem bomo v letu 2017 namenjali veliko prostih mest vključevanju v 60-urni program Računalniške pismenosti za odrasle. V okviru tega programa si lahko zaposleni pridobijo temeljno računalniško znanje za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja. Vsebina programa je naslednja: 

  • temeljna informacijska znanja (poznavanje računalnika, delo z računalnikom, delo s podatki);
  • izdelava in oblikovanje besedil (osnove urejevalnika besedil, urejanje dokumentov, vstavljanje tabel, tiskanje datotek);
  • uporaba interneta (osnove interneta, uporaba spletnega brskalnika, iskanje po spletu);
  • uporaba elektronske pošte (osnovna uporaba in urejanje elektronske pošte).

S programi temeljnih in poklicnih kompetenc želimo partnerji projekta – poleg že omenjenih – tudi Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma, ustanova – vplivati na višjo stopnjo znanja, usposobljenosti in motivacije zaposlenih.

Dodatne informacije: Andragoški zavod Maribor-LU, 02 / 234 11 11

Spletna stran: http://www.azm-lu.si/projekti/419-kompetence-2016-2019

http://www.azm-lu.si/svetovalno-sredisce-maribor/427-svetovanje-2016-2022