Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Agencija za energijo je od 12. 7. 2022, za področje Republike Slovenije razglasila stopnjo zgodnjega opozarjanja skladno z Aktom o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom (Uradni list RS, št. 97/20 in 204/21 – ZOP), kar je objavila na svoji spletni strani. Ukrep so spodbudile razmere na evropskih trgih zemeljskega plina v povezavi z dobavami zemeljskega plina iz Ruske federacije. Kljub temu, da v tem trenutku prenos plina do Slovenije in oskrba prebivalstva in gospodarstva z njim poteka nemoteno, želijo javnosti podati sporočilo, da lahko v primeru nižjega pretoka zemeljskega plina iz Rusije pride morda tudi do motenj pri oskrbi z zemeljskim plinom.  

Zavod PPC Tezno zemeljski plin v celoti kupuje od družbe Geoplin, ki je največji trgovec v Sloveniji, in kjer poudarjajo, »da razglašena zgodnja faza opozarjanja ne pomeni omejevanja dobave zemeljskega plina in da zemeljski plin zagotavljajo v skladu s količinami, opredeljenimi v pogodbah, za kar bodo skrbeli tudi v prihodnje.« 

Zavod PPC Tezno vseskozi skrbno spremlja stanje na trgu z zemeljskim plinom in bo o spremembah nemudoma obveščal odjemalce cone Tezno.