Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Predstavitev projekta, okrogla miza, otvoritev razstave, druženje …

Podzemne arhitekture so objekti, ki so delo človeških rok. Med njih štejemo rove, zaklonišča, rudnike, vodovodne sisteme, idr. Slovenija razpolaga s številnimi podzemnimi objekti, ki so v večini primerov popolnoma neizkoriščeni ali pa le delno izkoriščeni v turistične namene, zato smo identificirali potrebo po vseslovenskem poslovnem modelu, ki bi opredelil dediščinski tržni potencial podzemnih arhitektur v odnosu do uporabnikov in s sodobnimi standardi trajnostnega ter butičnega turizma.

V ta namen se je znotraj SRIP Turizem oblikoval konzorcij deležnikov, ki spodbuja sodelovanje različnih subjektov kot so upravljavci podzemnih arhitektur in organizacije, ki skrbijo za implementacijo strategij razvoja turizma. Zavod za gradbeništvo Slovenije je kot nosilni partner produktne smeri znotraj SRIPT-a (skupaj z desetimi projektnimi partnerji in zunanjim strokovnim sodelavcem arhitektom Jankom Rožičem) pripravil izhodišča za razvoj novega turističnega produkta:Festivala podzemnih arhitektur, ki naslavlja malo poznano dediščino podzemnih arhitektur v Sloveniji.

V ta namen je bilo izbranih sedem podzemnih objektov, ki so geografsko uravnoteženo zastopani, kakor tudi vsebinsko izjemno raznoliki. Izbrani objekti podzemnih arhitektur so rovi Tezno pri Mariboru, repnice na Bizeljskem, rudnik Senovo, rudnik Sitarjevec v Litiji, rovi Kranj, utrdba Goli vrh v Poljanski dolini in utrdba Primož nad Pivko. Projektni partnerji, ki so hkrati upravljavci teh podzemnih arhitektur so Cona Tezno, Zavod Kozjanski regijski park, RRA Posavje, RRA Srce Slovenije, Zavod za turizem in kulturo Kranj, Zavod za turizem Poljanska dolina in Park vojaške zgodovine Pivka. Poleg upravljavcev dediščinskim podzemnih objektov je bil kot projektni partner vključeno tudi podjetje Arctur, nosilni partner Turizem 4.0 ter Zavod za turizem Maribor. Delo je potekalo tako na terenu, z ogledom in valorizacijo objektov kulturne dediščine, ter njihovih prostorskih potencialov, kakor tudi v kabinetu. V sklopu projekta se je razvila ideja o skupnem nastopu na trgu, in sicer s festivalom podzemnih arhitektur, na katerem se bodo na letni ravni predstavljali podzemni objekti z raznolikim vsebinskim programom.

Na letošnjem prvem festivalu podzemnih arhitektur, ki bo potekal vzporedno z Dnevi evropske kulturne dediščine in Tednom kulturne dediščine, se bodo zvrstili trije dogodki, na treh lokacijah konzorcijske skupine (Maribor, Litija in Grad Podsreda – Kozjansko). 

Prvi dogodek se bo odvijal v Coni Tezno Maribor, v sredo 28. septembra 2022, s pričetkom ob 15. uri. Več informacij o dogodku se nahaja v povezavi.

Hkrati pa bomo otvorili še razstavo tekstilno betonskih inštalacij ZASTIRANJA kolektive ph15. Vabilo …

Vabljeni.