Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Spoštovani.

Na prejeto prošnjo Štajerske gospodarske zbornice vam pošiljamo poziv k cepljenju in s tem opravljen korak več k ohranitvi delovnih mest.

Zdravstveni dom Adolfa Drolca si zelo prizadeva doseči večjo precepljenost, uspe pa mu lahko samo z maksimalno angažiranostjo drugih odgovornih inštitucij v regiji, vodstev občin in vseh podjetij. Da bi omogočili ljudem cepljenje v njihovem lokalnem in delovnem okolju, bodo s svojimi mobilnimi cepilnimi enotami prišli v vsa okolja, ki bodo to želela in ki bodo organizirala vsaj 10 zainteresiranih za cepljenje.

Da bi cepljenje na terenu potekalo čim bolj organizirano, vas vljudno prosimo, da v vašem podjetju zberete prijave zainteresiranih in zbrane prijave posredujete na naslov info@conatezno.si.

Obrazec za prijavo zainteresiranih na cepljenje

*Zbrani podatki bodo uporabljeni samo za namen posredovanja interesa Zdravstvenemu domu Adolfa Drolca.

Mi bomo prijave zbrali in jih posredovali ŠGZ, ki bo organizirala mobilno enoto za Cono Tezno.

Hvala, ker skupaj ravnamo odgovorno.