Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Mariborska razvojna agencija je  dne 3. 9. 2020 objavila Prvi javni poziv za vključitev v projekt Podjetno nad izzive – PONI Podravje.

Rok za prijavo je 25. september 2020. 

PONI Podravje predstavlja model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega udeleženci v času štirih mesecev, kolikor traja zaposlitev v programu, razvijejo in realizirajo lastno podjetniško idejo. To dosežejo skozi celostni program podjetniških usposabljanj, skozi mentorstvo in nudenje vsestranske pomoči udeležencem pri uresničevanju njihovih poslovnih idej. 


Projekt je namenjen vsem, ki imajo podjetniško idejo in željo po njeni realizaciji, ne glede na starost, stopnjo in smer izobrazbe ali status brezposelne osebe.

  Pogoji za vključitev:

  • Kandidat mora imeti poslovno idejo, ki jo namerava razvijati v okviru projekta.
  • Kandidat mora imeti stalno ali začasni prebivališče v eni izmed občin Podravske regije.
  • Kandidat še ni bil vključen v katerekoli program Podjetno v svet podjetništva.
  • Kandidat mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do države.
  • Kandidat mora imeti na dan vključitve v projekt izpolnjene vse pogoje za podpis pogodbe o zaposlitvi.

  Prijavitelji morajo ob prijavi priložiti:

  • Izpolnjen prijavni obrazec
  • Življenjepis
  • Fotokopijo dokazila o izobrazbi,
  • Izpis obdobij zavarovanj, iz katerega so razvidni pretekli delodajalci (izpis prejmete na ZZZS ali ZPIZ),
  • Fotokopijo dokazila o začasnem bivališču, v kolikor je prijavljeno.

Vsi potencialni prijavitelji ste vabljeni na predstavitev projekta, ki bo potekala v sredo, 16. 9. 2020 ob 10. uri v prostorih Mariborske razvojne agencije, Pobreška c. 20, 2000 Maribor. Udeležba na predstavitvi je možna samo ob predhodni prijavi na info@mra.si , najkasneje do 14.9.2020 do 16.00 ure. V primeru velikega zanimanja, bodo razpisani dodatni termini. Več o pozivu in razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani  http://www.mra.si/novice/javni-poziv-za-vkljucitev-v-projekt-podjetno-nad-izzive-poni-1-skupina