Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

V primeru napačno oddanih podatkov v okviru korekcije vloge lahko upravičenec na agencijo posreduje zaprosilo za popravek.
Zaprosilo za umik korekcije vloge z navedbo identifikatorja vloge, ki jo umika, posreduje na elektronski naslov energenti@spiritslovenia.si v obliki dopisa, ki ga podpiše zakoniti zastopnik podjetja ali z njegove strani pooblaščena oseba. Agencija bo tehnični umik vloge uredila predvidoma isti dan ali najkasneje naslednji dan in o tem obvestila po elektronski pošti. Po tem lahko upravičenec začne s ponovnim postopkom oddaje dejanskih podatkov (korekcije vloge).
SPIRIT upravičence zaproša, da morebitne umike vlog posredujejo najkasneje do 30. 1. 2023 (dan pred rokom za oddajo vlog), da bo lahko pravočasno izveden tehnični umik s strani agencije in ponovna oddaja korekcije vloge s strani upravičenca.