Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

SKEI TAM je organizacijska oblika SKEI Slovenije. Nudimo strokovno. administrativno in tehnično pomoč podružnicam, zaupnikom in članom SKEI v PPC Tezno; koordiniramo delo povezanih podružnic SKEI, organiziramo izobraževanja, nudimo strokovno pomoč svetom delavcev, organiziramo letovanja,…