Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Podjetje  SERENA d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1992. Družba je v zasebni lasti. Registrirana je za različne dejavnosti od katerih je glavna dejavnost trgovina na debelo in distribucija različnega trgovskega blaga. Zastopa nekatera tuja podjetja na slovenskem trgu. Izdelke za široko potrošnjo prodaja trgovskim podjetjem, kot so Spar, Mercator, Engrotuš, Sanolabor, …