Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Družba RTI d.o.o. je podjetje z dolgoletno tradicijo registrirano za izvajanje raziskovalnih, razvojnih, tehničnih in poslovnih storitev. Osnovno dejavnost predstavljajo kontrolni pregledi (homologacije) vozil vseh kategorij: identifikacije z oceno tehničnega stanja, posamične odobritve, posamične odobritve predelanega oziroma dodelanega vozila, evidentiranje predelav.

Prav tako lahko pri nas registrirate svoje vozilo in sklenete avtomobilsko zavarovanje.

Izvajamo tudi homologacijske preskuse in meritve ter razvojno raziskovalne storitve s področja tehničnih preračunov.

V primeru transporta pokvarljivih živil lahko pri nas pridobite ATP certifikat.

Izdajamo tudi CEMT dovolilnice, ki so namenjene za opravljanje mednarodnega javnega cestnega prevoza stvari na ozemlju in z ozemlja druge države pogodbenice ali za tranzit čez to ozemlje.