Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Naša primarna dejavnost je izvajanje univerzalne poštne storitve, velik pomen pa imajo tudi druge poštne in kurirske storitve, denarne storitve ter prodaja blaga. Opravljamo še vrsto drugih dejavnosti, določenih v Aktu o ustanovitvi družbe Pošte Slovenije d.o.o.