Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

V podjetju Menerga skrbimo, da zgradbe postanejo Zelene zgradbe. Primarno snujemo učinkovite energetske rešitve klimatizacije in prezračevanja namenjene vsem tipom zgradb ter dobavljamo prezračevalne in klimatizacijske sisteme istoimenskega proizvajalca.

Dodatno nudimo strokovno – tehnično podporo projektantom in arhitektom, sisteme digitalne regulacije in centralne nadzorne sisteme.

Od drugih se razlikujemo v tem, da zgradbe energetsko optimiramo na minimalno porabo energije oz. maksimalno zmanjšamo njene stroške vzdrževanja, pri tem pa ohranjamo odlično udobje bivalnih in delovnih pogojev.