Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Podjetje je aktivno od leta 1994, naprej z dejavnostjo prodaje, obnove in montaže avtopralnic, kasneje tudi z dejavnostjo čiščenja plastične embalaže.[:de]Podjetje je iz dejavnosti remonta in prodaje rabljenih avtopralnic prešlo na storitveno dejavnost, glavna dejavnost podjetja je pranje plastične embalaže, od kontejnerjev do razne drobne embalaže. Trenutno ima podjetje še PE Avtopralnica za pranje tovornih in osebnih vozil, Rajšpova 22, Ptuj, a je v postopku prodaje.[:en]Podjetje je iz dejavnosti remonta in prodaje rabljenih avtopralnic prešlo na storitveno dejavnost, glavna dejavnost podjetja je pranje plastične embalaže, od kontejnerjev do razne drobne embalaže. Trenutno ima podjetje še PE Avtopralnica za pranje tovornih in osebnih vozil, Rajšpova 22, Ptuj, a je v postopku prodaje.