Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Podjetje Ferlič Transport d.o.o. po transportni pogodbi z Messer Slovenija d.o.o. opravljamo prevoze polnjenih tlačnih jeklenk (posameznih ali na paletah), snopov in posod (polna embalaža) ter po potrebi občasno tudi prevoze drugega blaga iz obratov v Sloveniji (Ruše, Črnuče) v druge domače ali tuje obrate naročnika, distribucijskim partnerjem podjetja (npr. skladiščem, distributerskim centrom), strankam, kot tudi prevoze praznih posod (prazna embalaža) od strank, distribucijskih partnerjev in obratov naročnika.