Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Izdelava projektne in tehnične dokumentacije, nadzor izvedbe, izvedba po načinu inženiring, predaja objekta za celotne tehnološke sklope ali pa komponente po zahtevah tehnologije oz. naročnika – na osnovi basic dokumentacije in v skladu z zahtevanim standardom.