Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

PROTIKOROZIJSKA ZAŠČITA: peskanje, nanos temeljnih in pokrivnih premazov

VARSTVO OKOLJA: priprava okoljevarstvene dokumentacije (okoljevarstvena dovoljenja, ISO 14001, bilanca topil, okoljske dajatve …)