Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Urejanje okolice (košnja trave, vzdrževanje travnatih površin, gnojenje, odmahovanje, vzdrževanje grmovnic, vzdrževanje parkirišč).

Manjša hišna opravila (nastavitve delovanja naprav, odmaševanje odtokov, meritve pretokov energije, zamenjave dotrajanih delov).

Nudenje strokovne pomoči pri večjih vzdrževalnih posegih in posredovanje strokovnega mnenja.

Detekcija okvar vodovodnega omrežja z najsodobnejšimi napravami kot so korelatorji, logerji in geofoni.