Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Vlada RS je podaljšala regulacijo drobnoprodajnih cen elektrike in plina za gospodinjstva, male poslovne odjemalce ter elektrike za mala in srednje velika podjetja do konca leta, kot že velja za javne zavode.

Podaljšanje regulacije cen električne energije za gospodinjstva in male poslovne odjemalce do konca leta 2023

Podaljšanje regulacije cen električne energije za mikro, mala in srednja podjetja do konca leta 2023

Podaljšanje regulacije cene zemeljskega plina iz sistema do konca leta 2023