Urgentne številke v primeru okvar ali nezgod Elektrika: 031 379 052 Plin in voda: 051 686 443 info@conatezno.si

Težave pri vnosu/prijavi v aplikacijo za vnos podatkov za subvencijo po ZPGOPEK so odpravljene. Vnosni postopek je odprt za vse odjemalce, ne glede na status. Se bo pa upravičenost vloge preverjala kasneje, pri obravnavi. Pozivamo k prijavi v sistem za subvencije:

  • za velika podjetja za obdobje 1.1. 2023 – 31. 12. 2023,
  • za mikro mala in srednja podjetja za obdobje 1. 7. 2023 – 31. 12. 2023 in
  • male poslovne odjemalce za obdobje 1. 9. 2023 – 31. 12. 2023.

Upravičenci, ki imajo v prvi polovici letošnjega leta regulirano ceno električne energije skladno z Uredbo o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja, ali Uredbo o določitvi cen električne energije za MPO, niso upravičeni do pomoči za gospodarstvo za električno energijo za obdobje trajanja te uredbe. Če želijo ti isti upravičenci uveljavljati pomoč za obdobje v 2023, ko uredbi prenehata veljati, morajo že v februarju oddati vlogo skladno z ZPGOPEK.

Priporočamo ogled naslednje objave na strani SPIRIT Slovenija:

https://www.spiritslovenia.si/sporocilo/710